Zaloguj
Reklama

Ocena dysfunkcji szlaku wiekokomórkowego w schizofrenii

Ocena dysfunkcji szlaku wiekokomórkowego w schizofrenii
Fot. Shutterstock
(0)


Wstępne wyniki sugerują, że istnieją małe różnice pomiędzy ogólną wrażliwością i wrażliwością półkul mierzoną przez technologię dublowania częstotliwości.

Reklama

Badania wstępnego przetwarzania wzrokowego są ważne, ponieważ deficyty
w tym układzie mogą wywołać brak informacji dla kory wzrokowej, które
mogą skutkować klinicznymi objawami u pacjentów, takimi jak deficyty
selektywnej i długotrwałej uwagi (czujność) i zakłócenia pamięci
wzrokowej. Poprzednie badania wykazały, że istnieją różnice we wstępnym
przetwarzaniu schizofrenii, chociaż natura, zakres i lokalizacja tego
zaburzenia pozostaje nieznana. Celem niedawno opublikowanych przez
Fabianę Benites i współpracowników badań była ocena wielkokomórkwoej
dysfunkcji w schizofrenii przy użyciu technologii dublowania
częstotliwości (FDT). Chorzy na schizofrenię wykazali niższą średnią
ogólnej wrażliwości (30,97dB ą2,25) w porównaniu z średnią grupy
kontrolnej (32,17dB ą3,08), ale ta różnica nie była statystycznie
znacząca. Czułość plamki była różna (-1,61ą3,14dB dla pacjentów a
-0,45ą1,77dB dla przedstawicieli grupy kontrolnej), (p = 0,055;
wykładnik = 0,48). Nie było związku pomiędzy objawami
pozytywnymi-negatywnymi i ogólnym MD, plamkowej MD i różnicy pomiędzy
półkulami (p > 0,05). Do oceny dysfunkcji w hipotezie szlaków
wielkokomórkwoych potrzebny jest większy rozmiar próbki. Obecne wyniki
badań stanowią przyczynek do ogółu badań mających na celu ocenę
deficytów wstępnego przetwarzania obrazów u chorych na schizofrenię.

Piśmiennictwo

Recenzenci:

  • Jacek Przybyło

Źródło tekstu:

  • Santiago 2007

Adres www źródła:


Reklama
(0)
Komentarze