Zaloguj
Reklama

Ocena skuteczności programu zapobiegania zaburzeniom jedzenia

Ocena skuteczności programu zapobiegania zaburzeniom jedzenia
Fot. Panthermedia
(0)

Wyniki niedawno przeprowadzone badań stanowią wstępne potwierdzenie skuteczności programu zapobiegania zaburzeniom jedzenia.

Reklama

Melinda Scime z Centrum dla Dzieci i Rodzin Uniwersytetu Buffalo i współpracpwnicy przeprowadzili niedawno ocenę zagrożenia wystąpieniem zaburzeń jedzenia kilkudziesięciu uczestniczek programu zapobiegania tym zaburzeniom i podobnej liczby przedstwicielek grupy kontrolnej. Okazało się, że uczestnictwo w tym programie spowodowało wzrost zadowolenia z własnego ciała, osłabienie zainteresowania niekontrolowanym jedzeniem i poprawę społecznej pewności siebie.
Omawiany program składał się z dziewięćdziesięciominutowych spotkań, w czasie których omówiono typy zachowań prowadzących do zaburzeń jedzenia i rolę środków masowego przekazu. Scime sygnalizuje potrzebę dalszych badań nad metodami zapobiegania omawianym problemom zdrowotnym.

Piśmiennictwo

Recenzenci:

  • Jacek Przybyło

Źródło tekstu:

  • Reuters Health

Adres www źródła:

Kategorie ICD:


Reklama
(0)
Komentarze