Zaloguj
Reklama

Ogólnopolską konferencja o wymiarze transgranicznym na temat promocji zdrowia psychicznego połączoną z obchodami Światowego Dnia Zdrowia Psychicznego.

Autorzy: Samodzielny Publiczny Psychiatryczny Zakład Opieki Zdrowotnej im. dr. Stanisława Deresza w Choroszczy
Rehabilitacja neurologiczna
Fot. norway grants
Rehabilitacja neurologiczna
(5)

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Bielsku Podlaskim i Samodzielny Publiczny Psychiatryczny Zakład Opieki Zdrowotnej im. dr. Stanisława Deresza w Choroszczy zaprasza w dniach 10 – 11.10.2011 r. na Ogólnopolską konferencję o wymiarze transgranicznym na temat promocji zdrowia psychicznego połączoną z obchodami Światowego Dnia Zdrowia Psychicznego.

Reklama

Psychiatria jest stosunkowo młodą dziedziną medycyny, gdyż dopiero w XIX w. wyodrębniła się jako samodzielna nauka, ale choroby psychiczne od zawsze towarzyszyły ludzkości. Pierwsze wzmianki dowodzące zainteresowania nimi pochodzą ze starożytności.
Na przestrzeni dziejów próby niesienia pomocy chorym psychicznie były ściśle związane z panującymi poglądami na wszechświat i człowieka, i uzależnione od możliwości poznania istoty zjawisk oraz aktualnego stanu wiedzy naukowej a także uwarunkowane panującymi relacjami między duchem i materią. Już w starożytnej Grecji, gdzie medycyna była bardzo dobrze rozwinięta prowadzono poszukiwania przyczyn chorób psychicznych, potrafiono je diagnozować, a Hipokrates dał ich opis i klasyfikację. Co od tego czasu się zmieniło, jakie czynniki wpływają na nasze zdrowie psychiczne, co dziś robimy, by chorzy mogli żyć i pracować?
Zgodnie z ustawą, ochrona zdrowia psychicznego polega w szczególności na:

 

  1. promocji zdrowia psychicznego i zapobieganiu zaburzeniom psychicznym,
  2. zapewnieniu osobom z zaburzeniami psychicznymi wielostronnej i powszechnie dostępnej opieki  zdrowotnej oraz innych form opieki i pomocy niezbędnych do życia w środowisku rodzinnym i społecznym,
  3. kształtowaniu wobec osób z zaburzeniami psychicznymi właściwych postaw społecznych,a zwłaszcza zrozumienia, tolerancji, życzliwości, a także przeciwdziałaniu ich dyskryminacji.

Zbliża się Światowy Dzień Zdrowia Psychicznego. Nasza konferencja organizowana w ramach jego obchodów, dotyczyć będzie następującej tematyki: środowisko medyczne i jego rola w ochronie zdrowia psychicznego, różnorodność odbiorców świadczonych sług medycznych, prawa pacjenta w dobie współcześnie świadczonej opieki psychiatrycznej, psychiatria sądowa. Swoje wystąpienia przedstawią: prof. dr n. med. Andrzej Czernikiewicz, Wołodimir Jurijowicz Diebiel, dr Gienadij Krainow, prof. dr hab. n. med. Bartosz Łoza, mgr Lidia Smyk, dr hab. n. med. Agata Szulc, dr. n. med. Ryszard Wardeński. Kolejne spotkanie poświęcone tematyce z zakresu rehabilitacji neurologicznej i zdrowia psychicznego organizowane w ramach wsparcia udzielonego przez Norwegię poprzez dofinansowanie ze środków Norweskiego Mechanizmu Finansowego i budżetu państwa w ramach Programu „Fundusz Wsparcia Inicjatyw Lokalnych, Międzynarodowych i Transgranicznych w Euroregionie Niemen” PL0416 odbędzie się w dniach: 24 -25.11.2011 r. - seminarium na temat rehabilitacji neurologicznej, tematyka: opieka nad osobami ze schorzeniami neurologicznymi, stany wymagające szybkiej interwencji w neurologii, rehabilitacja w neurologii, pielęgniarstwo neurologiczne.


Zapraszamy.


Wsparcie udzielone przez Norwegię poprzez dofinansowanie ze Środków Norweskiego Mechanizmu Finansowego i budżetu państwa, w ramach programu “Fundusz Wsparcia Inicjatyw Lokalnych Międzynarodowych i Transgranicznych w Euroregionie Niemen”.

Piśmiennictwo
Reklama
(5)
Komentarze