Zaloguj
Reklama

Ogólnoświatowe koszty leczenia otępień

Autorzy: redakcja
Ogólnoświatowe koszty leczenia otępień
Fot. ojoimages
(5)

Ogólnoświatowe roczne wydatki związane z opieką nad pacjentami z otępieniem wynoszą ponad 315 miliardów dolarów amerykańskich.
 

Reklama

Według opublikowanego w Alzheimer's & Dementia: The Journal of the Alzheimer's Association raportu, ogólnoświatowe roczne wydatki związane z opieką nad pacjentami z otępieniem wynoszą ponad 315 miliardów dolarów amerykańskich. Raport ocenia koszty poprzez oszacowanie rozpowszechnienia choroby, dochodu narodowego brutto na osobę oraz przeciętnych zarobków w poszczególnych krajach i regionach,. Według badaczy największe wydatki ponoszone są w Ameryce Północnej i Europie, a 77 % całkowitych kosztów obejmuje kraje rozwinięte.

Wraz ze wzrastającą liczbą osób starszych wydatki te z roku na rok będą coraz wyższe, dlatego niezbędne będzie przygotowanie w najbliższym czasie  przez rządy poszczególnych krajów szczegółowych planów dotyczących systemu opieki zdrowotnej i socjalnej uwzględniających powyższy problem, a także zwiększenie nakładów na badania dotyczące diagnostyki i leczenia otępień.

Piśmiennictwo

Źródło tekstu:

  • Alzheimer’s & Dementia

Adres www źródła:


Reklama
(5)
Komentarze