Zaloguj
Reklama

Ogólnoświatowe koszty leczenia otępień

Autorzy: Redakcja Medforum
Kłopoty z pamięcią
Fot. panthermedia
Kłopoty z pamięcią
(0)

Według opublikowanego w kwietniu 2007 roku w Alzheimer's & Dementia: The Journal of the Alzheimer's Association raportu, ogólnoświatowe roczne wydatki związane z opieką nad pacjentami z otępieniem wynoszą ponad 315 miliardów dolarów amerykańskich.

Reklama

Raport ocenia koszty poprzez oszacowanie rozpowszechnienia choroby, dochodu narodowego brutto na osobę oraz przeciętnych zarobków w poszczególnych krajach i regionach,. Według badaczy największe wydatki ponoszone są w Ameryce Północnej i Europie, a 77 % całkowitych kosztów obejmuje kraje rozwinięte. Wraz ze wzrastającą liczbą osób starszych wydatki te z roku na rok będą coraz wyższe, dlatego niezbędne będzie przygotowanie w najbliższym czasie  przez rządy poszczególnych krajów szczegółowych planów dotyczących systemu opieki zdrowotnej i socjalnej uwzględniających powyższy problem, a także zwiększenie nakładów na badania dotyczące diagnostyki i leczenia otępień.

Piśmiennictwo

Źródło tekstu:

  • An estimate of the total worldwide societal costs of dementia in 2005". Alzheimer's & Dementia: The Journal of the Alzheimer's Association p81-91 April 2007
    Wimo, A, Winblad, B, Jönsson, L

Adres www źródła:


Reklama
(0)
Komentarze