Zaloguj
Reklama

Olanzapina nie działa korzystniej niż haloperidol?

Autorzy: lekarz Zofia Pelc
Olanzapina nie działa korzystniej niż haloperidol?
Fot. pantherstock
(0)

Olanzapina to najczęściej podawany pacjentom chorującym na schizofrenię lek przeciwpsychotyczny. Nie wykazano jednak by terapia olanzapiną przynosiła znacząco większe korzyści lecznicze niż terapia haloperidolem.

 

Reklama

Wieloośrodkowe badanie randomizowane, przeprowadzone metodą podwójnie ślepej próby na grupie 309 pacjentów z rozpoznaną schizofrenią (150 osób otrzymywało 5-20 mg haloperidolu, a 159 osób 5-20 mg olanzapiny).

Piśmiennictwo

Źródło tekstu:

  • JAMA 2003;290:2693-2702

Adres www źródła:


Reklama
(0)
Komentarze