Zaloguj
Reklama

Oparty o komputery trening poznawczy w schizofrenii

Oparty o komputery trening poznawczy w schizofrenii
Fot. Shutterstock
(0)

Wyniki opartego o komputery programu treningu poznawczego (GRADIOR) nie
wykazują ogólnej poprawy procesów poznawczych u cierpiących na
schizofrenię.

Reklama

Deficyty uwagi/czujności, pamięci operacyjnej, werbalnego i wizualnego
uczenia się i pamięci, funkcjonowania wykonawczego, rozumowania i
rozwiązywania problemów są zasadniczymi deficytami poznawczymi w
schizofrenii. W nowych, opublikowanych przez Juana Carlos Ruiza i
współpracowników, badaniach dziesięciu cierpiączych na schizofrenię
(średnia wieku 37 lat, średni okres trwania choroby 16 lat)
uczestniczyło w opartym o komputery programie treningu poznawczego
(GRADIOR) zaprojektowanym do poprawy poznawania w schizofrenii. Ten
program trenuje różne domeny poznawcze osłabione w schizofrenii zw
specyficznymi zadaniami, które mogą być dostosowane pod względem
trudności w zależności od postępów pacjentów. Zestaw testów
neuropsychologicznych został wybrany do oceny procesów poznawczych
przed i po interwencji programu. Poprawa w procesach poznawczych była
znacząca tylko w niektórych punktacjach użytych do zmierzenia uwagi i
funkcjonowania wykonawczego. Wykonanie ćwiczeń treningowych wykazało
postęp, ale w wielu zadaniach pacjenci wykazują efekty dotarcia do
pułapu. Są poziomy trudności, którzy pacjenci nie mogą przekroczyć
przez proste powtarzanie zadania.

Piśmiennictwo

Recenzenci:

  • Jacek Przybyło

Źródło tekstu:

  • Santiago 2007

Adres www źródła:


Reklama
(0)
Komentarze