Zaloguj
Reklama

OPTA: trzyletnie Studium Terapii Rodziny

Autorzy: lekarz Zofia Pelc
OPTA: trzyletnie Studium Terapii Rodziny
Fot. shutterstock
(5)

W pierwszym kwartale 2004 roku rozpocznie swą działalność Studium Terapii Rodziny, którego organizatorem jest Ośrodek Rozwoju Umiejętności Psychologicznych Stowarzyszenia OPTA. Studium będzie uczyło pracy terapeutycznej z systemem rodzinnym. Celem szkolenia będzie wyposażenie uczestników w wiedzę i umiejętności z zakresu psychopatologii, psychoterapii i terapii rodzin. Studium powstało z myślą o studentach kończących studia i zaczynających pracę psychologów, pedagogów oraz o innych osobach przygotowujących się do pracy terapeutycznej w kontekście systemu rodzinnego.

Reklama

Podstawa teoretyczna:

Orientacja psychodynamiczna i systemowa terapia rodzin obejmująca:

 1. etiologię i terapię wybranych syndromów psychopatologicznych,
 2. uczenie podstaw kontaktu, kontraktu i procesu terapeutycznego,
 3. uczenie diagnozowania i wprowadzania zmian w systemie rodzinnym,
 4. uczenie wybranych form pracy z grupą.

Trzyletni program Studium obejmuje:

 1. 150 godzin teorii (wykłady i seminaria),
 2. 340 godzin warsztatów szkoleniowych,
 3. 160 godzin własnej pracy terapeutycznej w grupie (1szy i 2gi rok),
 4. 100 godzin praktyki w Zespole Terapeutów Rodzinnych i innych ośrodkach,
 5. 60 godzin superwizji grupowych (3ci rok),
 6. superwizję indywidualną dla osób, które podjęły pracę z klientami (3ci rok),
 7. zaliczenia roku w formie prac pisemnych.

Studium zakończy rozmowa weryfikująca kompetencje uczestników, przygotowująca do przystąpienia do procedury certyfikacyjnej.

Moduły szkoleniowe:

Program szkolenia jest zgodny z zaleceniami Sekcji Psychoterapii PTP. Uzyskane kwalifikacje pozwalają ubiegać się o certyfikat psychoterapeuty PTP.

1. BLOK

Podstawowe umiejętności w kontakcie terapeutycznym:

 1. pierwszy kontakt,
 2. kontrakt: zasady zawierania kontraktu,
 3. diagnoza kliniczna: wywiad, ustalanie kierunków pracy, rola terapeuty,
 4. podstawowe zjawiska w relacji terapeutycznej,
 5. proces psychoterapii: podejmowanie decyzji, kontrolowanie procesu terapeutycznego.

2. BLOK

Praca z systemem rodzinnym:

 1. struktura i funkcje rodziny: analiza struktury własnej rodziny, genogram,
 2. diagnozowanie systemu rodzinnego i planowanie oddziaływań,
 3. metody systemowej terapii rodzin,
 4. metody pracy z rodziną: terapia krótkoterminowa,
 5. metody pracy z rodziną: interwencja kryzysowa,
 6. metody pracy z rodziną: praca z diadą.

3. BLOK

Psychoterapia wybranych zaburzeń:

 1. zaburzenia okresu dzieciństwa i dorastania,
 2. zaburzenia lękowe,
 3. zaburzenia nastroju,
 4. zaburzenia odżywiania,
 5. uzależnienie i współuzależnienie,
 6. przemoc i nadużycia seksualne,
 7. trauma i stres pourazowy.

4. BLOK

Praca z grupą:

 1. dynamika małej grupy: proces grupowy, kontrakt, rola prowadzącego,
 2. techniki pracy z grupą,
 3. prowadzenie grupy terapeutycznej,
 4. prowadzenie grup dla dzieci i adolescentów: budowanie programu działania,
 5. planowanie i prowadzenie grup socjoterapeutycznych,
 6. planowanie i prowadzenia warsztatów psychoedukacyjnych dla rodzin.

5. BLOK

Podsumowanie:

 1. interdyscyplinarna pomoc rodzinie w kryzysie,
 2. etyka w psychoterapii,
 3. planowanie rozwoju zawodowego.

Koszt i warunki szkolenia:

Miesięczna opłata za Studium (trwające w sumie 30 miesięcy) wynosi 450PLN.
10 % zniżki dla osób dokonujących wpłat kwartalnych.
Studium dofinansowane jest ze środków Unii Europejskiej.

O przyjęciu na Studium decyduje ankieta i rozmowa kwalifikacyjna.
Koszt rozmowy wstępnej: 60PLN.

Ośrodek Doskonalenia Umiejętności Psychologicznych Stowarzyszenia OPTA posiada status Niepublicznej Placówki Doskonalenia Nauczycieli, działającej na podstawie rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dn. 21.09.2000 (nr 12/ NPDN/ 2001).

Kontakt:
Stowarzyszenie OPTA
00 - 682 Warszawa, ul. Hoża 50 lok. 61
tel./fax. (022) 424 09 89
[email protected]
http://www.opta.org.pl

Piśmiennictwo

Źródło tekstu:

 • Stowarzyszenie OPTA

Adres www źródła:


Reklama
(5)
Komentarze