Zaloguj
Reklama

OPTA: zajęcia terapeutyczne dla dzieci w wieku 6–10 lat

Autorzy: lekarz Zofia Pelc
OPTA: zajęcia terapeutyczne dla dzieci w wieku 6–10 lat
Fot. Shutterstock
(5)

Zespół dziecięcy Stowarzyszenia OPTA po raz kolejny organizuje w roku szkolnym 2004/2005 zajęcia terapeutyczne i edukacyjne dla dzieci w wieku 6–10 lat. Zajęcia te mają pomóc dzieciom z rodzin, w których występuje problem alkoholowy, przemoc, zaniedbanie, rozpad małżeństwa. Planowana jest również praca z dziećmi, które nie radzą sobie w szkole, z rówieśnikami – są wycofane, nieśmiałe, czy niespokojne. Celem zajęć jest:

- Pomoc w zbliżeniu się dziecka do rówieśników i dorosłych
- Pomoc w przyswojeniu zasad współpracy i rozwiązywania konfliktów
- Pomoc dziecku w jego kłopotach, zmniejszenie napięcia i niepokoju
- Uczenie pozytywnego spoglądania na siebie, swoje życie i świat

Dziecko w bezpiecznym, przyjaznym otoczeniu będzie mogło poradzić sobie ze swoimi kłopotami. Grupy są niewielkie, składają się z dzieci w podobnym wieku i doświadczających podobnych trudności. Z doświadczeń Stowarzyszenia OPTA wynika, że trwalsze efekty przynoszą działania skierowane do całej rodziny. Dlatego równolegle organizowane są spotkania edukacyjne dla rodziców, mające pomóc im w:

- Lepszym rozumieniu swojego dziecka
- Nabraniu pewności siebie w roli rodzica
- Zrozumieniu przyczyn kłopotów dziecka
- Nauczeniu się udzielania pomocy i wsparcia dziecku

Ponadto organizowane są wspólne zajęcia rodziców z dziećmi.
Już teraz Stowarzyszenie OPTA zaprasza na konsultację przed rozpoczęciem zajęć.
Zgłoszenia telefoniczne: 022 424 09 89

Stowarzyszenie OPTA
ul. Hoża 50/61; 00-682 Warszawa
tel./fax. 022 424 09 89
[email protected]

Piśmiennictwo

Źródło tekstu:

  • Stowarzyszenie OPTA

Adres www źródła:


Reklama
(5)
Komentarze