Zaloguj
Reklama

Osoczowy poziom haloperidolu jako wskaźnik skuteczności leczenia?

Autorzy: lekarz Zofia Pelc
Osoczowy poziom haloperidolu jako wskaźnik skuteczności leczenia?
Fot. Pantherstock
(0)

Pomiary osoczowych poziomów haloperidolu wydają się potencjalnie użytecznym, dodatkowym narzędziem monitorowania odpowiedzi na doustne leczenie haloperidolem u pacjentów z chorobą Alzheimera i towarzyszącą psychozą bądź zaburzeniami zachowania.

Reklama

Badanie dwuetapowe. Etap pierwszy: wstępny, trwający tydzień, przeprowadzony metodą ślepej próby z użyciem placebo. Etap drugi: sześciotygodniowe badanie randomizowane, przeprowadzone metodą podwójnie ślepej próby, z użyciem placebo, na grupie 71 pacjentów ambulatoryjnych z chorobą Alzheimera, przyjmujących haloperidol. Poziom haloperidolu w osoczu zmierzono pod koniec szóstego tygodnia badania.

Piśmiennictwo

Źródło tekstu:

  • Am J Geriatr Psychiatry 2003; 11: 186- 1930

Adres www źródła:


Reklama
(0)
Komentarze