Zaloguj
Reklama

Ośrodek Intra: Szkoła Psychoterapii

Autorzy: lekarz Zofia Pelc
Ośrodek Intra: Szkoła Psychoterapii
Fot. panthermedia
(0)

Szkoła Psychoterapii prowadzona będzie metodą warsztatową i będzie złożona z dwóch etapów:

 

Reklama

(1) Roczny Kurs Pomocy Psychologicznej (200 godzin)
- prowadzenie rozmowy psychologicznej i budowanie relacji pomagania
- udzielanie pomocy psychologicznej w nieklinicznych problemach osobistych
- metody diagnozy i planowania dalszych etapów pomocy
- etyka pomocy psychologicznej
- trening interpersonalny i terapeutyczny

(2) Dwuletnie Studium Psychoterapii (300 godzin)
- praca terapeutyczna według wybranych kierunków psychoterapii (podejście psychodynamiczne, terapia zorientowana na klienta, terapia poznawczo-behawioralna, gestalt, podejście ericksonowskie, NLP, podejście systemowe)
- specyfika terapii określonych zaburzeń i problemów
- etyka psychoterapii
- podejście integratywne

Organizator: Ośrodek Intra
Miejsce: Warszawa
Czas: początek zajęć w październiku 2004
Kontakt: 022 826 35 34, [email protected]

Piśmiennictwo

Źródło tekstu:

  • Ośrodek Intra

Adres www źródła:


Reklama
(0)
Komentarze