Zaloguj
Reklama

Ostra akatyzja związana ze stosowaniem Kwetiapiny

Ostra akatyzja związana ze stosowaniem Kwetiapiny
Fot. pantherstock
(0)

Autorzy podają, że z uwagi na lepszy profil dotyczący częstości występowania efektów ubocznych, neuroleptyki atypowe wyparły klasyczne leki przeciwpsychotyczne jako leki pierwszego rzutu w leczeniu schizofrenii.

Reklama

Pomimo że leki atypowe niosą mniejsze ryzyko wystapienia objawów pozapiramidowych,objawy te jednak czasami występują. Opisany został przypadek dwóch pacjentów, u których wystąpiła akatyzja po leczeniu Kwetiapiną, wskazaniami do leczenia była insomnia. Autorzy rozpatrują wcześniejsze przypadki wystąpienia akatyzji po stosowaniu atypowych neuroleptyków, opisują inne leki mogące wywoływać podobne objawy, odnoszą się do zalecanych schematów leczenia akatyzji i wskazań do stosowania Kwetiapiny jako leku nasennego.

Piśmiennictwo

Źródło tekstu:

  • Pscyhosomatics 2005 Jul-Aug;46(4):291-301

Reklama
(0)
Komentarze