Zaloguj
Reklama

Otępienie – ocena przez klinicystę zdolność do prowadzenia pojazdów

Otępienie – ocena przez klinicystę zdolność do prowadzenia pojazdów
Fot. Shutterstock
(0)

Wykazano, że klinicyści mogą określić potencjalnie niebezpiecznych kierowców. Trafność klinicystów wyniosła 62-78%.Ocena ogólna wykazała średni poziom trafności ze zmienna rzetelnością. Rzetelność oceny jest jednak niewystarczająca, aby tylko badanie kliniczne wystarczyło do stwierdzenia zdolności do prowadzenia pojazdów przez osoby z łagodnym otępieniem. .

Reklama

Celem pracy była ocena słuszności i rzetelności badań klinicznych określających zdolność do prowadzenia pojazdów przez pacjentów z łagodnym otępieniem. Grupę stanowiło 50 osób z rozpoznanym otępieniem( uczestniczących w długoterminowym badaniu nad prowadzeniem pojazdów a otępieniem). Klinicyści oceniali pacjentów według skal klinicznych i klasyfikowali jako bezpiecznych, pośrednich i niebezpiecznych.Zawodowy instruktor jazdy porównywał te dane w standaryzowanym teście drogowym oceniającym zdolności do prowadzenia pojazdu. Trafności klinicystów mogła być większa, gdyby badacze o najmniej trafnych wynikach położyli większy nacisk na długość trwania otępienia oraz na wyniki badań, a mniejsza wagę przywiązywali do wywiadu i badania somatycznego. Najbardziej trafni w ocenie byli klinicyści specjalnie szkoleni w ocenie otępienia,którzy niekoniecznie wykazywali się najdłuższym stażem klinicznyczym

Piśmiennictwo

Źródło tekstu:

  • J. Am Geriatr Soc. 2005 May; 53(5): 829-33

Reklama
(0)
Komentarze