Zaloguj
Reklama

Otwarcie Oddziału Psychiatrii Konsultacyjnej w Szpitalu Tworkowskim

Autorzy: Piotr Kurzac
Psychoterapia mężczyzn
Fot. medforum
Psychoterapia mężczyzn
(0)

29 stycznia 2010 roku otwarto nowoczesny Oddział V Szpitala Tworkowskiego o profilu konsultacyjnym. Nowa jednostka organizacyjna jest ukierunkowana na diagnostykę i kompleksowe leczenie pacjentów, u których współwystępują schorzenia somatyczne i psychiczne.

Reklama

Oddział Psychiatrii Konsultacyjnej jest pierwszą tego typu placówką w Polsce. W założeniu ma oferować interdyscyplinarny model leczenia pacjentów cierpiących m. in. na schorzenia metaboliczno-endokrynologiczne (np. cukrzyca, choroby tarczycy), ginekologiczno-położnicze, kardiologiczne, neurologiczne, onkologiczne oraz zaburzenia psychosomatyczne. Zaburzenia psychiczne z kręgu afektywnych, lękowych i uzależnień nakładające się na przebiegającą chorobę somatyczną utrudniają jej leczenie. Kompleksowe podejście do pacjenta, oparte na adekwatnym do jego ogólnego stanu psychofizycznego połączeniu podstawowej farmakoterapii z interwencją psychiatryczną, diagnostyką psychologiczną i ewentualną psychoterapią zwiększa szanse na przyspieszenie wyleczenia chorego, a tym samym skrócenie czasu jego hospitalizacji. Oddział Psychiatrii Konsultacyjnej podlega organizacyjnie Klinice Psychiatrii Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego.

Na skutek poważnej choroby – onkologicznej czy kardiologicznej pacjenci często popadają w stany depresyjne, frustrację, apatię. To co najtrudniejsze, to osamotnienie w konfrontacji z chorobą. - podkreśla prof. Bartosz Łoza, Zastępca Dyrektora ds. Lecznictwa Szpitala Tworkowskiego i kierownik Kliniki Psychiatrii Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego. - Dlatego tak ważne jest, aby prowadzone leczenie uwzględniało pomoc psychiatryczną. Nawet w najlepszych klinikach występują przypadki chorych, u których wydaje się, że zrobiono wszystko, a jednak poprawa nie następuje. To właśnie dla tych osób powstaje nowy oddział.

Nowy Oddział powstał dzięki wsparciu ze środków samorządowych województwa mazowieckiego oraz funduszom z Unii Europejskiej i jego stworzenie należy obecnie do największych inwestycji w dziedzinie ochrony zdrowia w regionie. Zarazem jego uruchomienie stało się okazją do renowacji mieszczącego go zabytkowego pawilonu pochodzącego z 1891 r. oraz odtworzenia parkowego otoczenia utrzymanego w stylistyce miasta-ogrodu z początku XX wieku.

Piśmiennictwo

Adres www źródła:


Reklama
(0)
Komentarze