Zaloguj
Reklama

Palenie matki w okresie prenatalnym a symptomy ADHD i zachowania antyspołecznego u dzieci

Palenie matki w okresie prenatalnym a symptomy ADHD i zachowania antyspołecznego u dzieci
Fot. Shutterstock
(0)

Autorzy omawianego artykułu omawiają związek między paleniem przez kobiety w czasie ciąży, a zaburzeniami u ich dzieci. Wiadomo, że palenie w ciąży jest związane zarówno z aspołecznym zachowaniem jak symptomami nadpobudliwości psychoruchowej z deficytem uwagi (ADHD) u dzieci.

Reklama

Jednak nie jest jasne, czy palenie matki jest niezależnie związane z wystąpieniem tych zaburzeń, czy też związek między paleniem a nieprawidłowościami u dzieci rozwija się ponieważ zachowania antyspołeczne i symptomy ADHD współwystępują ze sobą. Celem badań prezentowanych przez autorów było określenie związku między paleniem podczas ciąży a wystąpieniem nieprawidłowości u potomstwa. Wyniki omawianych badań wskazują na to, że palenie w ciąży przyczynia się w małym, lecz istotnym stopniu do wielkości symptomów ADHD i antyspołecznego zachowania. Wykazano, że oba te zaburzenia są związane z paleniem matki w okresie prenatalnym niezależnie.

Piśmiennictwo

Źródło tekstu:

  • British Journal of Psychiatry, 2005, 187: 155-160

Reklama
(0)
Komentarze