Zaloguj
Reklama

Palenie papierosów przez chorych na duże zaburzenie depresyjne

Palenie papierosów przez chorych na duże zaburzenie depresyjne
Fot. medforum
(0)

Wyniki niedawno przeprowadzonych badań mogą tłumaczyć występujące u chorych na depresję często powroty do palenia papierosów.

Reklama

Laurie Zawertailo i współpracownicy przeprowadzili niedawno dwa rodzaje badań nad zmianami zachodzącymi w układach nerwowych palaczy, zarówno u tych, którzy chorują na duże zaburzenie depresyjne, jak i u wolnych od tej choroby. Na podstawie tych eksperymentów naukowcy stwierdzili występowanie różnic neurochemicznych pomiędzy cierpiącymi jednocześnie na uzależnienie od tytoniu i na duże zaburzenie depresyjne a tymi, u których istnieje tylko jeden z tych problemów zdrowotnych.
Dostosowanie układu nerwowego do nikotyny nie zanika pomimo przerwania palenia. Wyniki badań zespołu Zawertailo wydają się tłumaczyć występujące u chorych na depresję częste powroty do palenia papierosów.

Piśmiennictwo

Recenzenci:

  • Jacek Przybyło

Źródło tekstu:

  • Santiago 2007

Adres www źródła:


Reklama
(0)
Komentarze