Zaloguj
Reklama

Parkinsonizm i przezczaszkowe ultradźwieki jako markery schizotaksji w tubylczej populacji Argentyny

Parkinsonizm i przezczaszkowe ultradźwieki jako markery schizotaksji w tubylczej populacji Argentyny
Fot. iStock
(0)

Niedawno zaproponowano, że swoista podatność dopaminergicznej projekcji śródkorowej dostarcza substratu środowiskowych interakcji genu i może być użyta jako endofenotyp.

Reklama

Schizofrenia jest złożoną cechą, która przyjmuje wiele wkładów z wpływów genetycznych i srodowiskowych. Zdrowi krewni chorych na schizofrenię mogą przejawiać pośrednie fenotypy, które wyznaczają nieprzeniknione skazy schizofrenii. Parkinsonizm jest powszechny u pacjentów z nowo zdiagnozowaną nieleczona schizofrenią, ale jego obecność u krewnych pierwszego stopnia nie została jak dotąd zbadana. Hiperechogeniczność substancji czarnej jest dobrym markerem zniszczenia neuronów dopaminergicznych i podatności na parkinsonizm. Gonzalo Guerrero i współpracownicy przeprowadzili niedawno badania polegające na ocenieniu nieprawidłowości ruchowych i ultradźwieku przezczaszkowego u 36 chorych na nieleczona schizofrenię (IS), ich zdrowych krewnych pierwszego stopnia (FDR) i zdrowych członków grupy kontrolnej w tubylczej populacji Kolla. Diagnoza została sprawdzona za pomocą SCAN, parkinsonizm za pomocą UPDRS a ruchowe planowanie i wykonanie za pomocą Testu Purdue Pegboard. Nieleczenie chorzy na schizofrenię mieli znaczące upośledzenie motoryczne stwierdzone za pomocą UPDRS. Zdrowi krewni pierwszego stopnia byli znacząco bardziej upośledzeni motorycznie niż członkowie grupy kontrolnej.

Piśmiennictwo

Recenzenci:

  • Jacek Przybyło

Źródło tekstu:

  • Santiago 2007

Adres www źródła:


Reklama
(0)
Komentarze