Zaloguj
Reklama

PARPA: Szkolenie dla osób pracujących z młodzieżą eksperymentującą ze środkami psychoaktywnymi

Autorzy: lekarz Zofia Pelc
PARPA: Szkolenie dla osób pracujących z młodzieżą eksperymentującą ze środkami psychoaktywnymi
Fot. medforum
(5)

PARPA organizuje szkolenie dla osób pracujących z młodzieżą eksperymentującą ze środkami psychoaktywnymi. Szkolenie to ma na celu przygotowanie do realizacji programu korekcyjnego, opracowanego przez Witolda Skrzypczyka oraz zespół Ośrodka PROM z Łodzi.

 

Reklama

Szkolenie składać się będzie z 54 godzin zajęć, realizowanych w trzech sesjach warsztatowych (3 dni + 3 dni + 2 dni). Sesje zorganizowane będą w odstępie przynajmniej dwóch miesięcy.
Zajęcia warsztatowe poprowadzą specjaliści, pracownicy Ośrodka PROM w Łodzi: psycholodzy, pedagodzy, specjaliści terapii uzależnień z wieloletnim stażem pracy z młodzieżą.
Szkolenie odbędzie się w Ośrodku Fundacji ETOH w Warszawie (ul. Mszczonowska 6).

Termin szkolenia:
I sesja 20-22 września 2003,
planowane terminy: II sesja 6-8 listopad, III sesja 8-9 grudzień

Koszty szkolenia:
Uczestnicy pokrywają koszty wyżywienia i zakwaterowania: 680 zł (85 zł/d). Pozostałe koszty (dydaktyka, materiały szkoleniowe i edukacyjne) pokrywane są przez PARPA.

Osoby zainteresowane udziałem w szkoleniu prosimy o nadesłanie ankiety zgłoszeniowej (dostępna na stronach PARPA) na adres:

Państwowa Agencja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
ul. Szańcowa 25, 01-458 Warszawa
tel. 022 532 03 48, fax 022 836 81 66
e-mail: [email protected]

Piśmiennictwo

Źródło tekstu:

  • PARPA

Adres www źródła:


Reklama
(5)
Komentarze