Zaloguj
Reklama

Płeć a reakcja na leki przeciwdepresyjne

Autorzy: lekarz Zofia Pelc
Płeć a reakcja na leki przeciwdepresyjne
Fot. Panthermedia
(0)

Mimo dostrzegalnych różnic w przebiegu depresji u kobiet i mężczyzn leczonych farmakologicznie, nie wydaje się, by były one w jakikolwiek sposób związane z płcią. Co więcej, wydaje się, że wiele cech osobowości różnicujących przeciętne kobiety i mężczyzn, jest mniej wyraźne u osób chorujących na depresję. Spostrzeżenie to zdaje się potwierdzać istnienie niezależnego od płci typu osobowości, predysponującego do zachorowania na depresję.

Badanie przeprowadzone na grupie 139 mężczyzn i 246 kobiet z depresją, ambulatoryjnie leczonych farmakologicznie (SSRI, SNRI, TLPD, MAO, RIMA).

Piśmiennictwo

Źródło tekstu:

  • J Affect Disord 2003;75(3):223-235

Adres www źródła:


Reklama
(0)
Komentarze