Zaloguj
Reklama

Pobyty w szpitalach pacjentów z zaburzeniami umysłowymi w Stanach Zjednoczonych

Pobyty w szpitalach pacjentów z zaburzeniami umysłowymi w Stanach Zjednoczonych
Fot. Panthermedia
(0)

Niedano opublikowany raport zawiera informacje o liczbie hopsitalizowanych chorych z poszczególnymi rodzajami zaburzeń umysłowych.

Reklama

Dwa lata temu w Stanach Zjednoczonych zostały przeprowadzone przez organizację o nazwie Agencja Badań i Jakości Opieki Zdrowotnej (AHRQ) badania dotyczące krótkoterminowych pobytów w szpitalach innych niż fereralne. Niedawno opublikowane wyniki analizy otrzymanych danych wskazują, że z powodu zaburzeń umysłowych w 2006 roku hospitalizowano 1,4 miliona osób.

Dodatkowe 7,1 miliona przyjętych do szpitali z powodu chorób somatycznych również cierpiało z powodu chorób psychicznych. Najczęściej występujące u pacjentów zaburzenia umysłowe to w kolejności zmniejszającej się liczby chorych: depresja i inne zaburzenia afektywne, schizofrenia i inne psychozy, zaburzenia funkcji poznawczych oraz zaburzenia lękowe.

Piśmiennictwo
Reklama
(0)
Komentarze