Zaloguj
Reklama

Podwójna diagnoza (schizofrenia i nadużywanie substancji psychoaktywnych)- ocena trzyletnich wyników leczenia

Podwójna diagnoza (schizofrenia i nadużywanie substancji psychoaktywnych)- ocena trzyletnich wyników leczenia
Fot. Shutterstock
(5)

Pacjenci uzyskali stopniową poprawę objawów schizofrenii, aktywnie osiągnęli remisje w zakresie nadużywania substancji psychoaktywnych, uzyskując tym samym większą szanse na zatrudnienie, poprawiając kontakty społeczne z osobami nieuzależnionymi oraz podnosząc swoją jakość życia. Pomimo że wyniki były dobre w zakresie zmniejszenia częstości hospitalizacji oraz ograniczenia ilości osób zaliczanych do bezdomnych, nie uzyskano zwiększenia niezależności pacjentów.

Reklama

Uzyskane wyniki były luźno powiązane sugerując, że wyzdrowienie jest pojęciem wieloaspektowym. Rozpoznanie schizofrenii czy zaburzeń schizoafektywnych nie miało wpływu na wynik leczenia,podobnie jak porównanie używania alkoholu do narkotyków. Jednakże pacjenci z rozpoznaniem schizofrenii i uzależnieniem od substancji psychoaktywnych mieli znacznie gorsze wyniki leczenia niż pacjenci z rozpoznaniem choroby afektywnej dwubiegunowej. W badaniu autorzy ocenili wyniki 3 letniego leczenia 152 pacjentów, u których rozpoznano schizofrenie lub zaburzenia schizoafektywne w połączeniu z przewlekłym używaniem substancji psychoaktywnych, poddanych kompleksowej terapii w New Hampshire Dual Diagnosis Study. W ujęciu całościowym przedstawione wyniki dają obiecujące perspektywy długoterminowego leczenia pacjentów z podwójną diagnozą.

Piśmiennictwo

Źródło tekstu:

  • Schizophrenia Res. 2005 Jun 15;75(2-3): 337-48

Reklama
(5)
Komentarze