Zaloguj
Reklama

Poglądy chirurgów i pielęgniarek na używanie substancji psychoaktywnych wsród pacjentów.

Poglądy chirurgów i pielęgniarek na używanie substancji psychoaktywnych wsród pacjentów.
Fot. medforum
(0)

Pomimo że używanie substancji psychoaktywnych jest względnie częste wśród pacjentów oddziałów chirurgii, rozpoznawanie tych problemów i krótkie interwencje są rzadko przeprowadzane.

Reklama
Celem badania była ocena zaangażowania pielęgniarek i chirurgów w rozpoznawanie nadużywania substancji psychoaktywnych u pacjentów oraz przeszkody zapobiegające właściwym interwencjom terapeutycznym. W grupie badanych pacjentów 22% używało substancje psychoaktywne, z tej grupy rozpoznano 23%. W grupie chirurgów 83% czuło się odpowiedzialnymi za interweniowanie, ale opisało szereg przeszkód w skutecznym działaniu. W grupie pielęgniarek głównym powodem niewłaściwej interwencji był brak wiedzy, wsród chirurgów brak czasu. W grupie pielęgniarek 18% stwierdziło, że posiada wystarczające wiedze do przeprowadzenia interwencji, 34% chirurgów stwierdziło, że posiada wystarczające wiedze.
 
We wnioskach autorzy przytaczają, że jedynie mały procent przypadków nadużywania substancji psychoaktywnych jest rozpoznawany, brak czasu i potrzebnej wiedzy są tego głównym powodem.Wyniki tego badania mogą być użyte przy tworzeniu programu edukacyjnego obejmującego terapie nadużywania substancji wśród pacjentów.
Piśmiennictwo

Źródło tekstu:

  • Addict Behav 2005 Jun;30(5): 1013-8

Reklama
(0)
Komentarze