Zaloguj
Reklama

Polacy o bezpieczeństwie dzieci

Polacy o bezpieczeństwie dzieci
Fot. Panthermedia
(0)

Zdecydowana większość ankietowanych (69%) negatywnie ocenia poziom bezpieczeństwa dzieci w Polsce oraz stwierdza wzrost zagrożenia w porównaniu z czasami własnego dzieciństwa (84%). Mimo to swoją miejscowość uznaje za miejsce bezpieczne dla dzieci aż 64% respondentów.

Polacy chcą chronić dzieci przed zagrożeniami. Najczęściej wskazywanym sposobem ochrony dzieci jest organizowanie dla nich klubów i świetlic, żeby nie spędzały czasu na ulicy. Co drugi badany (53%) opowiada się za zwiększeniem czujności policji. Nieco rzadziej respondenci popierają jakąś formę zobowiązania rodziców do większej dbałości o bezpieczeństwo swoich własnych dzieci (46%), opowiadają się za urządzaniem dzieciom placów zabaw (43%), uczeniem ich rozpoznawania niebezpiecznych sytuacji i radzenia sobie z nimi (41%) czy zwiększeniem wyroków sądowych za krzywdzenie dzieci (41%).
Co trzeci ankietowany ogólnikowo stwierdza, że najlepszym sposobem na zwiększenie bezpieczeństwa dzieci jest spowodowanie by wszyscy dorośli poczuli się odpowiedzialni za los dzieci.

Piśmiennictwo

Źródło tekstu:

  • CBOS

Adres www źródła:


Reklama
(0)
Komentarze