Zaloguj
Reklama

Polimorfizm pewnego genu a schizofrenia w populacji koreańskiej

Polimorfizm pewnego genu a schizofrenia w populacji koreańskiej
Fot. Shutterstock
(0)

Niedawno przeprowadzono badania potwierdzające związek pewnego genu ze schizofrenią.

Reklama

Tae-Youn Jun i współpracownicy przeprowadzili niedawno badania mające na celu sprawdzenie związku genu kodującego białko wiążące dystrobrewinę ze schizofrenią w populacji koreańskiej. Motywację do przeprowadzenia tych badań stanowił fakt, że ten gen został powiązany ze schizofrenią w kilku poprzednich badaniach.
Stwierdzono związek pomiędzy omawianym genem a schizofrenią. Autorzy są zdania, że potrzebne są dalsze badania nad związkiem tego genu a schizofrenią.

Piśmiennictwo

Recenzenci:

  • jacek Przybyło

Źródło tekstu:

  • Santiago 2007

Adres www źródła:


Reklama
(0)
Komentarze