Zaloguj
Reklama

Polskie Towarzystwo Psychiatryczne przyznało nagrodę im. Profesora Stefana Ledera

Autorzy: Sławomir Murawiec
Lekarz w laboratorium
Fot. Panthermedia
Lekarz w laboratorium
(5)

Nagroda im. Profesora Stefana Ledera za zasługi na polu psychoterapii przyznawana przez Polskie Towarzystwo Psychiatryczne została w tym roku wręczona w trakcie Konferencji Trzech Sekcji w Krakowie dr n med. Sławomirowi Murawcowi oraz dr n med. Cezaremu Żechowskiemu w czasie sesji plenarnej w dniu 25.10.2014.

Reklama

Dr Sławomir Murawiec  otrzymał nagrodę „za zasługi na polu psychoterapii w integrowaniu podejścia psychoanalitycznego z perspektywą neurobiologiczną oraz za umiejętność zaciekawiania
psychoterapeutów mózgiem a neurofizjologów umysłem.”
 

fot. źródło własne


Dr Cezary Żechowski otrzymał nagrodę „za zasługi w integrowaniu wielu modalności psychoterapii oraz za umiejętność łączenia tego, co dawne a wartościowe z tym, co nowe i inspirujące.”
Kapituła Nagrody im. Prof. Stefana Ledera przyznała to wyróżnienie na wniosek Zarządu Sekcji Naukowej Psychoterapii PTP, a swoją akceptację wyraził Zarząd Główny Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego.

Obaj wyróżnienie są redaktorami naukowymi książki „Od neurobiologii do psychoterapii” wydanej przez Instytut Psychiatrii i Neurologii w Warszawie (2009), będącej ważnym wkładem w kształtowanie nowych paradygmatów myślenia o psychoterapii.

Reklama
(5)
Komentarze