Zaloguj
Reklama

Ponowotworowe życie

Autorzy: lekarz Zofia Pelc
Ponowotworowe życie
Fot. Panthermedia
(5)

U większości dorosłych osób, od wielu lat leczonych z powodu choroby nowotworowej, nie obserwuje się objawów zespołu stresu pourazowego (post-traumatic stress disorder, PTSD), ale ponad 25% z nich cierpi na depresję.
U takich osób, czynnikiem wskazującym na wysokie prawdopodobieństwo pojawienia się depresji jest aktualna obecność objawów związanych z chorobą nowotworową. Utrzymywanie kontroli nad pozostałymi stresorami i chorobami nienowotworowymi nie ma znaczącego wpływu na stan psychiczny pacjenta.

Piśmiennictwo

Źródło tekstu:

  • Psychooncology 2002; 11: 479- 494

Reklama
(5)
Komentarze