Zaloguj
Reklama

Poszukiwania genu schizofrenii

Poszukiwania genu schizofrenii
Fot. Shutterstock
(0)
Trwają badania nad wyodrębnieniem genów odpowiadających za wystąpienie schizofrenii. Ostatnio region chromosomu 22q11 został określony jako główny kandydat do miana genu zwiększającego prawdopodobieństwa wystąpienia schizofrenii.
Reklama

Gen ZDHHC8 kodujący przypuszczalnie palmityltransferazę (palmitoyltransferase) w 22q11 zwiększa skłonność do schizofrenii, na co wskazują badania zarówno z udziałem zwierząt, jak ludzi nad transmisją allelu rs175174A u kobiet. W przeprowadzonych badaniach stosowano transmisję uprzywilejowanego allelu G u kobiet, a allelu A u mężczyzn.

Nie wykazano efektów zależnych od płci odnośnie częstości oddziaływania alleli i genotypu. Uzyskane dane na allelu rs 175174 oraz genie ZDHHC8 są jednak nadal dalekie od rozstrzygających. Z kolei dowody na dymorfizm płciowy są umiarkowane, a uzyskane rezultaty nie potwierdzają specyficznego, genetycznego udziału allelu rs 175174 w etiopatologii schizofrenii. Poszukiwanie „genu schizofrenii” wymaga dalszych badań.
Piśmiennictwo

Źródło tekstu:

  • www.biomedcentral.com

Reklama
(0)
Komentarze