Zaloguj
Reklama

Poszukiwanie Mendlowskich markerów choroby dwubiegunowej

Poszukiwanie Mendlowskich markerów choroby dwubiegunowej
Fot. Shutterstock
(5)

Opublikowano niedawno wyniki bibliograficznych badań nad etiopatogenezą zaburzenia dwubiegunowego.
 

Reklama

Aby wyjasnic lepiej etiopatogenezę zaburzenia dwubiegunowego Maria Soledad Calvo Prandi przeprowadziła niedawno badania bibliograficzne molekularnych aspektów tego zaburzenia.
Badaczka wysunęła hipotezę, że geny uczestniczą w trandukcji sygnałów odpowiedzialnej za plastyczność. Hipotezę tą potwierdza fakt, że homozygotyczni pacjenci nie wykazują zmian w wskaźniku nawrotu, natomiast pacjenci ze zmutowanym genem charakteryzowali się obniżonymi wartościami tego wskaźnika.

Piśmiennictwo

Recenzenci:

  • Jacek Przybyło

Źródło tekstu:

  • Santiago 2007

Adres www źródła:


Reklama
(5)
Komentarze