Zaloguj
Reklama

Potencjalna rola genetyki w rozwijaniu terapii uzależnienia od alkoholu.

Potencjalna rola genetyki w rozwijaniu terapii uzależnienia od alkoholu.
Fot. Shutterstock
(0)

Nowe badania pokazują, że wyniki badań genetycznych mogą pomóc w lepszym rozwijaniu leczenia alkoholików.
 

Reklama

Peter Dodd przetestował interakcje genotypu i fenotypu przez
przebadanie ekspresji podjednostek receptora GABA-A i glutamatu-NMDA w
pochodzących z sekcji zwłok wyciągach tkankowych dobrze
scharakteryzowanych alkoholików z i bez współistniejącej choroby i
dopasowanych osobników kontrolnych. Badani osobnicy byli zgenotypowani
pod względem szerokiego zakresu markerów, który został powiązany w
literaturze z nadużywaniem alkoholu i uzależnieniem. Ekspresja została
zmierzona za pomocą wielu technik: poziomy transkryptów podjednostek
mRNA zostały skwantyfikowane przez współzawodniczące PCR odwrotnej
transkrypji lub przez PCR odwrotnej transkrypcji czasu rzeczywistego;
liczby białek podjednostek zostały zanalizowane przez imunoplamienie a
gęstości receptorów zostały skwantyfikowane przez próby wiązania
farmakologicznego. Dla kontrastu miały miejsce znaczące, regionalnie
selektywne interakcje genotypów DRD2B1, SLC1A2G603A i APOE3 z ekspresją
białek beta-podjednostek receptora GABA-A, kiedy alkoholicy bez
współistniejącej choroby zostali porównani z grupą kontrolną. W każdym
z tych ostatnich przykładów posiadanie alleli związanych z alkoholizmem
zwiększyło stosunek beta-2 do beta-3 w patologicznie podatnym obszarze,
odpowiedź, która prawdopodobnie redukowałaby napięcie i skutkiem tego
promowałaby lokalną ekscytotoksyczność. Ponieważ skład podjednostki
kontroluje farmakologię receptora, te i podobne dane będą popierać
rozwój nowych metod leczenia, które mogą być znakomicie skierowane do
najbardziej podatnych komórek. Te dane doprowadzą także do doradzania
osobnikom, którzy mogą mieć większe ryzyko wywołanego alkoholem
uszkodzenia mózgu jako konsekwencja ich genetycznej struktury.
 

Piśmiennictwo

Recenzenci:

  • Jacek Przybyło

Źródło tekstu:

  • Santiago 2007

Adres www źródła:


Reklama
(0)
Komentarze