Zaloguj
Reklama

"Powrót do domu" szkolenie dla lekarzy Domów Pomocy Społecznej

Autorzy: Katarzyna Fabjaniak
PR Consultant - On Board Public Relations Sp. z o.o, ECCO International Communications Network
ul. Wolska 88, 01-141 Warszawa, Poland
tel.(+48 22) 321 51 00, fax. (+48 22) 321
Fot. Shutterstock
(5)

Celem programu jest zapoznanie lekarzy pracujących w Domach Pomocy Społecznej w całej Polsce z nowoczesnymi metodami aktywizowania chorych. Ma to mieć wpływ na podniesienie jakości życia pacjentów oraz pomoc w powrocie do normalnego funkcjonowania w społeczeństwie. Szkolenia mają również zwrócić uwagę na ważną rolę lekarzy pierwszego kontaktu w rozpoznaniu i właściwym leczeniu zaburzeń psychicznych.

Reklama

Organizatorzy:

Doc. Joanna Meder, Instytut Psychiatrii i Neurologii w Warszawie/ koordynator programu „Odnaleźć siebie” i firma farmaceutyczna Adamed

Cele szkolenia „Powrót do domu” realizowanego ramach programu „Odnaleźć siebie”:

Celem programu jest zapoznanie lekarzy pracujących w Domach Pomocy Społecznej w całej Polsce z nowoczesnymi metodami aktywizowania chorych. Ma to mieć wpływ na podniesienie jakości życia pacjentów oraz pomoc w powrocie do normalnego funkcjonowania w społeczeństwie. Szkolenia mają również zwrócić uwagę na ważną rolę lekarzy pierwszego kontaktu w rozpoznaniu i właściwym leczeniu zaburzeń psychicznych.

Prelegenci:

 

  • prof. Andrzej Czernikiewicz – Akademia Medyczna w Białymstoku
  • doc. Dominika Dudek – Uniwersytet Jagielloński w Krakowie, Katedra Psychiatrii
  • doc. Janusz Heitzman – Instytut Psychiatrii i Neurologii w Warszawie
  • doc. Joanna Meder – Instytut Psychiatrii i Neurologii w Warszawie/ koordynator programu „Odnaleźć siebie” z ramienia Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego
  • prof. Irena Namysłowska – Instytut Psychiatrii i Neurologii w Warszawie
    Klinika Psychiatrii Dzieci i Młodzieży
  • doc. Tadeusz Parnowski – Instytut Psychiatrii i Neurologii w Warszawie
  • prof. Małgorzata Rzewuska – Instytut Psychiatrii i Neurologii w Warszawie

 


Program szkolenia:

18 czerwca 2008 – dzień pierwszy (sala Lilia)
do godz. 14.00 Przyjazd uczestników szkolenia, zakwaterowanie
14.00-15.00 Lunch (Restauracja Essencia)
15.00-15.15 Powitanie gości – doc. Joanna Meder, Instytut Psychiatrii i Neurologii
w Warszawie/koordynator programu „Odnaleźć siebie” z ramienia Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego
15.15-16.00 doc. Joanna Meder, Instytut Psychiatrii i Neurologii w Warszawie/ koordynator programu „Odnaleźć siebie” z ramienia Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego, „Psychiatria środowiskowa”
16.00-16.45 doc. Tadeusz Parnowski, Instytut Psychiatrii i Neurologii w Warszawie, „Problemy leczenia ludzi starszych”

16.45-17.00 Przerwa kawowa (Foyer)

17.00-17.45 doc. Janusz Heitzman, Instytut Psychiatrii i Neurologii w Warszawie, „Pogranicze psychiatrii sądowej – ubezwłasnowolnienie całkowite i częściowe”

17.45-18.00 Przerwa kawowa (Foyer)

18.00-18.45 prof. Małgorzata Rzewuska, Instytut Psychiatrii i Neurologii w Warszawie,
„Specyfika farmakoterapii przewlekłych różnych zaburzeń psychicznych

19 czerwca 2008 – dzień drugi (sala Orchidea a/b)

9.00-10.00 Śniadanie(Restauracja Essencia)

10.15-11.00 prof. Andrzej Czernikiewicz, Akademia Medyczna w Białymstoku, „Psychopatologia – ważniejsze problemy współistnienia różnych zaburzeń psychicznych”

11.00-11.15 Przerwa kawowa (Foyer)

11.15-12.00 doc. Dominika Dudek, Uniwersytet Jagielloński, Katedra Psychiatrii,
Depresja oporna na leczenie?”

12.00-12.45 prof. Irena Namysłowska, Instytut Psychiatrii i Neurologii w Warszawie, Klinika Psychiatrii Dzieci i Młodzieży, „Rola rodziny w powrocie pacjenta do środowiska”

12.45-13.00 Podsumowanie szkolenia i pożegnanie uczestników

13.00-14.00 Lunch (Restauracja Essencia)

Cele programu „Odnaleźć siebie”:

 

Ogólnopolski Program Zmiany Postaw wobec Psychiatrii „Odnaleźć siebie” jest inicjatywą Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego. Jego nadrzędnym celem jest przełamanie stereotypów związanych z leczeniem zaburzeń psychicznych, a także wyeliminowanie lęku przed wizytą u lekarza psychiatry. Program ma za zadanie przekonanie pacjentów, że tylko odpowiednio wczesna diagnoza i wcześnie rozpoczęte leczenie dają szansę na normalne życie. Akcja ma za zadanie zbudowanie pozytywnego wizerunku psychiatrii wśród innych nauk medycznych. Partnerem programu jest firma farmaceutyczna Adamed.

 

Patronat merytoryczny:

Patronat merytoryczny nad programem sprawuje Zarząd Główny Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego oraz Instytut Psychiatrii i Neurologii w Warszawie

Patroni medialni:

Piśmiennictwo

Źródło tekstu:

  • Odnaleźć siebie

Adres www źródła:


Reklama
(5)
Komentarze