Zaloguj
Reklama

Poziom lęku wpływa na jakość ojcostwa

Autorzy: Anna Pyka
Tata z dzieckiem na spacerze
Fot. ojoimages
Tata z dzieckiem na spacerze
(0)

Wyniki badań przeprowadzonych na myszach udowodniły, iż samce które z reguły są bardzo opiekuńczymi ojcami, w obliczu lęku zaniedbywały własne potomstwo.

Reklama

W porównaniu z innymi gryzoniami, myszy są wyjątkowo opiekuńcze dla młodych osobników. Doświadczeni ojcowie, dbają nie tylko o własne potomstwo, ale też obce. Jednak samce, które nie mają doświadczenia w tej dziedzinie, mogą wykazywać również odmienne reakcje. Celem badania było sprawdzenie, dlaczego niektóre z nich ignorują, a nawet atakują młode potomstwo.

Naukowcy zbadali 12 par dziewiczych samców myszy w celu ustalenia, który osobnik w każdej parze pełni funkcję dominującą. Następnie zbadano ich ojcowskie odruchy, poprzez wprowadzenie młodego osobnika.

Wyniki pokazały, że to nie status w grupie, ale poziom niepokoju miał wpływ na jakość opieki ojcowskiej. Samce, które były bardziej zaniepokojone, unikały znakowania nowego terenu za pomocą moczu. Wykazywały one mniejsze skłonności rodzicielskie wobec wprowadzonego młodego osobnika.

Dalsze badania wykazały, że mniej opiekuńcze myszy miały wyższy poziom wazopresyny w mózgu. Hormon ten ściśle związany jest z lękiem i stresem.

Wyniki potwierdzają teorię, że wazopresyna może zmieniać ekspresję ojcowskich zachowań w zależności od stanu emocjonalnego zwierzęcia. Naukowcy wierzą, że wyniki te mogą rzucić światło na rolę stresu w jakości opieki ojcowskiej u innych ssaków - w tym ludzi.

Piśmiennictwo

Źródło tekstu:

  • Physiological and Biochemical Zoology, 85:6 November/December 2012 DOI:10.1086/665831

Kategorie ICD:


Reklama
(0)
Komentarze