Zaloguj
Reklama

Poziomy malondwualdehydu u stabilnych chronicznych pacjentów cierpiących na schizofrenię

Poziomy malondwualdehydu u stabilnych chronicznych pacjentów cierpiących na schizofrenię
Fot. Shutterstock
(0)

MDA wykazuje okołoroczny rytm powstawania z wyższymi poziomami w lipcu i niższymi w styczniu.

Reklama

Malondwualdehyd (MDA) jest powszechnym markerem biologicznym stresu
oksydacyjnego w badaniach schizofrenii. Data odnośnie poziomów MDA są
kontrowersyjne. Celem opublikowanych niedawno na Drugim Międzynarodowym
Kongresie Psychiatrii Biologicznej badań przeprowadzonych przez Armando
Morerę i współpracowników było zbadanie poziomu MDA u cierpiących na
schizofrenię. Próbka składała się z 23 stabilnych chronicznych
pacjentów chorych na schizofrenię. Poziom MDA w surowicy został
wyznaczony przez substancję reagującą z kwasem tiobarbiturowym (TBARS),
zgodnie z metodą Ohkaby i współpracowników. Próbka składała się z 15
mężczyzn i 8 kobiet cierpiących na schizofrenię (wiek opowiednio:
42,8ą15,4 i 54,9ą16,2, p=0,106). Nie było różnic pomiędzy poziomami MDA
u mężczyzn i kobiet w styczniu i lipcu. Nie było relacji pomiędzy
wiekiem i poziomami MDA w lipcu lub styczniu. Poziomy MDA w osoczu były
znacząco wyższe (p<0,02) w lipcu niż w styczniu (odpowiednio
2,5ą1,21 i 1,6ą0,51). Ta zmienność w poziomach MDA powinna być brana
pod uwagę przy badaniu tej dziedziny.

Piśmiennictwo

Recenzenci:

  • Jacek Przybyło

Źródło tekstu:

  • Santiago 2007

Adres www źródła:


Reklama
(0)
Komentarze