Zaloguj
Reklama

Poznaj nowatorskie podejście do leczenia depresji i zaburzeń lękowych!

Autorzy: Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne
Depresja
Fot. ojoimages
Depresja
(5)

Być może jesteś jedną z wielu osób usiłujących wyrwać się ze szponów depresji. Być może lęk nie pozwala ci czerpać pełnej radości z pracy, związku, czy życia w ogóle.

Reklama

Ta książka pokazuje jednak, że powrót do zdrowia jest możliwy, i to od zaraz!

Wybitny amerykański psychiatra David J. Hellerstein proponuje nowatorskie podejście do terapii depresji i zaburzeń lękowych – nową neuropsychiatrię. W przeciwieństwie do starej psychiatrii, która skupiała się na powrocie do problemów z wczesnych faz rozwoju, nowa neuropsychiatria koncentruje się na poprawie jakości obecnego życia pacjenta i osiągnięciu długotrwałej remisji objawów. Uzdrowić umysł, łącząc najnowsze osiągnięcia z dziedziny neuronauki i medycyny, pokazuje, w jaki sposób właściwie prowadzona terapia może zmienić bieg twojego życia.

O autorze

David J. Hellerstein – profesor psychiatrii klinicznej, pracuje na wydziale psychiatrii Columbia University, w New York State Psychiatric Institute i Columbia University College of Physicians and Surgeons. Prowadzi też prywatną praktykę w dziedzinie psychiatrii i psychofarmakologii. Specjalizuje się w terapii zaburzeń nastroju i zaburzeń lękowych, ze szczególnym uwzględnieniem farmakologicznego leczenia dystymii i lżejszych przypadków chronicznej depresji. Jest autorem wielu książek oraz ponad stu artykułów i rozdziałów na temat terapii dystymii, psychoterapii wspierającej i wykorzystania terapii grupowej w schizofrenii. Jego publikacje były wielokrotnie nagradzane (otrzymał między innymi wyróżnienie Pushcart Prize i kilka MacDowell Colony Fellowships). Jako zasłużony członek Amerykańskiego Towarzystwa Psychiatrycznego był prezesem jego nowojorskiego oddziału.

Reklama
(5)
Komentarze