Zaloguj
Reklama

Pozytywne objawy schizofrenii

Rożne twarze schizofrenii
Fot. Shutterstock
Rożne twarze schizofrenii
(0)

W przebiegu schizofrenii występować mogą dwojakiego rodzaju objawy, które określane bywają jako objawy pozytywne oraz objawy negatywne. Podział ten, wbrew pozorom, nie uwzględnia korzystnych i niekorzystnych dolegliwości – mianem objawów negatywnych nazywa się problemy, takie jak np. spłycenie emocjonalne czy wycofanie z relacji społecznych, czyli aspekty, które pacjent niejako „stracił”. Czym wobec tego są więc objawy pozytywne schizofrenii?

Reklama

Schizofrenia to jedna z chorób psychicznych, na którą na całym świecie, według statystyk, chorować może nawet 20 milionów osób. Najważniejsze w przypadku tej jednostki jest jej właściwe leczenie, dzięki któremu chorzy mogą funkcjonować tak jak inni ludzie i wieść zwyczajne życie rodzinne czy zawodowe. Zanim jednak jakiekolwiek leczenie zostanie wdrożone, konieczne jest najpierw postawienie rozpoznania choroby – z tego powodu aż tak ważna jest znajomość tego, jakie są możliwe objawy schizofrenii.

W przypadku schizofrenii objawy tej choroby dzieli się na dwie grupy, którymi są objawy negatywne oraz pozytywne. Tak jak objawy negatywne czasami ciężko od razu zauważyć, tak już inaczej jest z objawami pozytywnymi.

Co można zaliczyć do objawów pozytywnych schizofrenii?

Do pozytywnych objawów schizofrenii zaliczane są przede wszystkim urojenia i omamy. Mianem urojeniem określa się niewłaściwe, niezgodne z prawdą przekonania chorego, co do których prawdziwości jest on w pełni przekonany i żadne, nawet najbardziej racjonalne argumenty nie są w stanie go przekonać, że się myli. Treści urojeniowe mogą mieć bardzo różną tematykę, wspomnieć tutaj można chociażby o urojeniach zazdrości, prześladowczych czy urojeniach nasyłania myśli.

Objawami pozytywnymi schizofrenii są również wspomniane wcześniej omamy. Nazywa się je również halucynacjami i mogą one przybierać postać m.in. omamów słuchowych (np. głosów, które nakazują choremu coś zrobić), wzrokowych (pacjent może widzieć jakieś postacie czy potwory) czy węchowych.

Piśmiennictwo
Reklama
(0)
Komentarze