Zaloguj
Reklama

Problemy z intepretacja pozawerbalna emocji przez alkoholików

Problemy z intepretacja pozawerbalna emocji przez alkoholików
Fot. Shutterstock
(0)

Problemy z interpretacją ekspresji emocji w wyrazie twarzy oraz  przekazywane w inny, pozawerbalny sposób przez otaczające alkoholika osoby, były przedmiotem badań badaczki na Uniwersytecie Libre w Brukseli.

Reklama

Umiejętność rozpoznawania ekspresji emocja na twarzach ludzi oraz innych typów ekspresji niewerbalnej emocji wyznacza u przeciętnego człowieka jego poziom możliwości interakcji społecznych. 
W badaniu przeprowadzonym na grupie 49 alkoholików badaczka z University Libre w Brukseli opisuje problemy jakie mają z interpretacją emocji alkoholicy oraz możliwości rekonstrukcji tych umiejętności w zależności od czasu trwania terapii. Badaniu zostały poddane zarówno osoby które ukończyły w pełni program terapeutyczny jak i osoby które przerwały program.
 

Piśmiennictwo

Źródło tekstu:

  • MedLine

Adres www źródła:


Reklama
(0)
Komentarze