Zaloguj
Reklama

Program Aktywizacji Zawodowej i Społecznej Osób z Zaburzeniami Psychicznymi "Nowe Perspektywy"

Autorzy: Redakcja Medforum
Program Aktywizacji Zawodowej i Społecznej Osób z Zaburzeniami Psychicznymi
Fot. Panthermedia
(5)

Program Aktywizacji Zawodowej i Społecznej Osób z Zaburzeniami Psychicznymi "Nowe Perspektywy" już dostępny w Katowicach.

Reklama
W Katowicach rozpoczyna się realizacja  Programu Aktywizacji Zawodowej i Społecznej Osób z Zaburzeniami Psychicznymi "Nowe Perspektywy". Jest on skierowany do osób chorujących na zaburzenia psychiczne, zdolnych do podjęcia pracy i spełniających następujące warunki:
- pozostawanie w leczeniu w PZP;
- zgoda lekarza prowadzącego leczenie na podjęcie zatrudnienia  zgodnego ze stanem zdrowia (formularz zaświadczenia dostępny w Biurze Projektu);
- motywacja do udziału w zajęciach programu i późniejszego podjęcia pracy.

Uczestnictwo w programie nie jest związane z posiadaniem lub nie, stopnia niepełnosprawności, bądź też niezdolności do pracy.

Program składa się z:
- warsztatów psychologicznych
- grupowych zajęć warsztatowo-szkoleniowych prowadzonych przez doradcę zawodowego
- indywidualnych spotkań z doradcą zawodowym i psychologiem
- udziału w grupie wsparcia
- spotkań z prawnikiem
- nauki podstaw posugiwania się komputerem i Internetem
- udziału w targach pracy.

Zajęcia będą prowadzone w małych, dziesięcioosobowych grupach.

Uczestnicy będą mieli zapewnione:
- materiały szkoleniowe
- poczęstunek
- bilety na dojazdy.
 
Osoby zainteresowane skorzystaniem z tej edycji Projektu mogą uzyskać informacje o nim osobiście w Biurze Projektu w Katowicach, przy ul. Kilińskiego 19/1 lub telefonicznie od poniedziałku do piątku od 7:30 do 17:00, tel. 032/251 02 27 bądź 032/258 13 39
Piśmiennictwo
Reklama
(5)
Komentarze