Zaloguj
Reklama

Program Kongresu Psychiatria Senioralna już dostępny

Współautorzy: Komitet Organizacyjny
Logo
Fot. medforum
Logo
(5)

Zapraszamy do zapoznania się z programem X Międzynarodowego Jubileuszowego Kongresu z cyklu: Psychiatria Medforum. Tematem przewodnim będzie: Psychiatria Senioralna. Spotkanie odbędzie się w dniach 8-10 grudnia 2016 w Hotelu Gołębiewski w Wiśle.

Reklama

Szanowni Państwo!

Mamy zaszczyt zaprosić Państwa do wzięcia udziału w X Międzynarodowym Jubileuszowym Kongresie z cyklu: Psychiatria Medforum. Tematem przewodnim będzie: Psychiatria Senioralna. Spotkanie odbędzie się w dniach 8-10 grudnia 2016 w Hotelu Gołębiewski w Wiśle.

Postęp nauki powoduje, że żyjemy coraz dłużej. Kryzys finansowy spowodował, że będziemy też pracować dłużej. Dodatkowo w większości krajów Europy jest ujemny przyrost naturalny. To rodzi zupełnie nowe problemy. Starość to nie tylko gorzej działające ciało, ale i wiele schorzeń “ducha”. Dlatego w tym roku chcemy szczególnie przyjrzeć się zdrowiu psychicznemu osób 60+.

Podczas sesji chcemy też zająć problemami psychicznymi osób niepełnosprawnych. Będziemy przypominać o regulacjach Ustawy o zawodzie lekarza, o których psychiatrzy nie zawsze pamiętają. Mamy ambicję ponownie poruszyć sprawę relacji na styku psychiatrii, mediów i polityki.

Podobnie jak w ubiegłym roku dzięki współpracy z Polskim Towarzystwem Psychiatrycznym sesje międzynarodowe będą współorganizowane z European Psychiatric Association (EPA). Swoją sesję będzie także miała FEPT (European Federation of Psychiatric Trainees) - stowarzyszenie młodych lekarzy szkolących się w psychiatrii.


Zapraszamy serdecznie i do zobaczenia w Wiśle.

Przewodnicząca Komitetu Naukowego
Prof. dr hab. n. med. Irena Krupka-Matuszczyk

 

Zawsze najbardziej aktualny program na stronie http://psychiatria2016.medforum.pl/program


 

 2016-12-08    Czwartek / Thursday
14.00 - 15.30Sesja inauguracyjna/Opening Session 1
 Oficjalne otwarcie Kongresu
 Prof. Silvana Galderisi, Włochy - EPA President Elect
Integrated and personalized treatment for people with schizophrenia: focus on elderly patients
Moderacja: Prof. Jerzy Samochowiec
  
15.30 - 15.45Przerwa/Break
  
15.45 - 17.15Sesje równoległe/Parallel sessions 2 i 3
 Sesja Pochmurna jesień życia
Moderacja: Prof. Irena Krupka-Matuszczyk
Prof. D. Dudek: Skąd nadciągają chmury? Depresja starzeje się wraz z człowiekiem
Prof. J. Rymaszewska: Skąd nadciągają chmury? Depresja i ciało
Prof. J. Aleksandrowicz: Jak rozpędzić chmury. Psychoterapia w wieku podeszłym
  
 Sala/Room 2: Psychiatria oparta na doświadczeniu – psychoza w schizofrenii
 Moderacja: Prof. Agata Szulc, Dr Sławomir Murawiec
Dr S. Murawiec: Psychoza w schizofrenii – jak wyjaśnić działanie leków pacjentowi
Dr I. Patejuk-Mazurek: Schizofrenia – doświadczenia własne z inicjowania leczenia przeciwpsychotycznego
Dr M. Sokół-Szawłowska: Pacjent, który przyjmuje leki przeciwpsychotyczne, ale nigdy nie zgadza się na formę tabletek czy iniekcji długodziałających - opis przypadku
  
  
17.15 - 17.30Przerwa/Break
  
17.30 - 19.00Sesje równoległe/Parallel sessions 4 i 5
 Sala/Room 1: Wielochorobowość pacjentów w wieku podeszłym. Podejście holistyczne
Moderacja: Prof. P. Bieńkowski, Prof. T.Parnowski, Dr T.Szafrański
Przedstawienie przypadku klinicznego (chory w wieku podeszłym z wielochorobowością i stosowaną politerapią). Komentarze do przypadku:
Prof. T. Parnowski: Zaburzenia świadomości, depresja czy nadmierna sedacja?
Prof. P. Bieńkowski: Odrębności farmakologiczne populacji 65+
Dr K. Broczek: Wielochorobowość - spojrzenie geriatry
Dr T. Szafrański: Psychiatryczne aspekty stosowania statyn u osób starszych
Dr A. Borzym: Rola opiekunów w terapii pacjenta w wieku podeszłym
Sesja pod patronatem czasopisma Psychiatra
  
 Sala/Room 2: Nałogi behawioralne - nowe badania
Moderacja: Dr hab. Marek Krzystanek, Dr Andrzej Silczuk
Dr B. Habrat: Tzw. "nałogi behawioralne": pozycja nozologiczna i próba uporządkowania terminologii.
​Dr R. Wojnar, Dr hab. M. Krzystanek: Struktura demograficzna i leczenie pacjentów z uzależnieniem behawioralnym
Dr A. Klimkiewicz: Uzależnienie od internetu: rozpowszechnienie, rozpoznanie i ewolucja objawów
  
19.00 - 19.10Przerwa/Break
  
19.10 - 20.00Warsztaty/Workshops 1
 1. Nowe perspektywy terapii schizofrenii cz.1 (Leki o przedłużonym działaniu)
 2. Wielochorobowość pacjentów w wieku podeszłym.
Wielochorobowość pacjentów w wieku podeszłym. Podejście holistyczne (kontynuacja sesji)
- Komentarze, dyskusja, sesja pytań i odpowiedzi ekspertów
Sesja pod patronatem kwartalnika „Psychiatra"
 3. I. Krupka-Matuszczyk, A. Koźmin-Burzyńska, R. Stepańczak: Hiperbaria i jej zastosowanie w psychiatrii.
 4. K. Kucia, K. Drzyzga: Elektrowstrząsy w podeszłym wieku
 5. A. Silczuk: Diagnozowanie zaburzeń uprawiania hazardu
 6. M.J. Jabłoński, M.Matuszczyk: Lekarze a biznes - czy finansjalizacja medycyny zmienia indywidualne postawy polskich lekarzy?
 7. R. Skowronek, C. Chowaniec: Nagły zgon pacjenta w oddziale psychiatrycznym - jak nie trafić z sali chorych do sali sądowej?
  
20.00 - 21.00Kolacja/Supper
  
21.00Gala wręczenia Złotych Synaps
  
 2016-12-09    Piątek / Friday
8.30 - 9.50Sesje równoległe/Parallel sessions 6 i 7
 Sala/Room 1. Depresja i otępienie - ukryta współchorobowość?
Moderacja: Prof. T.Parnowski
Prof. T. Parnowski: Hipotetyczne mechanizmy współwystępowania depresji i otępienia
Prof. T. Gabryelewicz: Trudności w rozpoznawaniu i różnicowaniu depresji i otępienia
Prof. T. Sobów: Depresja i otępienie – jak leczyć?
  
 Sala/Room 2. Neuropsychologia w dzisiejszej psychiatrii
Moderacja: Dr hab. Marek Krzystanek
Mgr E. Martyniak: Zaburzenia pragmatyki w komunikacji pacjentów chorych na schizofrenię
Dr hab. M. Krzystanek, Dr P. Krzywda: Skuteczność treningów kognitywnych w leczeniu zaburzeń poznawczych w schizofrenii
Prof. A. Borkowska: Wykorzystanie treningów kognitywnych w poprawie funkcji poznawczych osób zdrowych i w "pre MCI"
Dr hab. B.Izydorczyk: Diagnoza psychologiczna impulsywnych i restrykcyjnych objawów a obecność traum relacyjnych i deficytów emocjonalnych w autobiografii osób z anoreksją i bulimią psychiczną (analiza badań własnych)
  
9.50 - 10.10Coffee Break/ Poster session
  
10.10 - 11.30Sesje równoległe/Parallel sessions 8 i 9
 Sala/Room 1. Problemy osób niepełnosprawnych intelektualnie w wieku podeszłym
Moderacja: Dr Krzysztof Krysta
Wykładowcy: K. Bobińska, A. Bratek, B. Perera,
A. Gutowska: Starzenie się osób z niepełnosprawnością intelektualną - perspektywa humanistyczna
Sesja pod patronatem Sekcji EPA - Mental Health and Intellectual Disabilities (MHID)
  
 Sala/Room 1: Panel dyskusyjny: terapie pozafarmakologiczne w wieku podeszłym
Neuropsycholog, muzykoterapeuta, rehabilitant, kinezyterapeuta, psychiatra, arteterapeuta
Moderacja: Prof. Irena Krupka-Matuszczyk
Dr M. Kowalczyk: Czy istnieje możliwość skutecznej psychoterapii po 65 r.ż.
Dr hab. A. Gorzkowska: Terapie pozafarmakologiczne w neurologii wieku podeszłego
Mgr D. Grzybowska-Ganszczyk: Interwencja behawioralna celem zwiększenia aktywności osób starszych
  
11.30 - 11.40Przerwa/Break
  
11.40 - 12.30Sesje satelitarne/Satellite session
 Sesja satelitarna:
  
 Sesja satelitarna:
  
12.30 - 12.40Przerwa/Break
  
12.40 - 13.30Sesje partnera platynowego
  
13.30 - 14.30Obiad/Lunch
  
14.30 - 16.00Sesje równoległe/Parallel sessions 10 i 11
 Sala/Room 1. Polska psychiatria 2017 - debata konsultantów krajowych
 Prof. Piotr Gałecki (psychiatria), Prof. Filip Rybakowski (psychiatria dzieci i młodzieży), Prof. Zbigniew Lew-Starowicz (seksuologia), Dr hab. Bernadetta Izydorczyk (psychologia kliniczna), Prof. Agata Szulc (Prezes PTP), Prof. Andrzej Rajewski (Past-Prezes PTP), .
Przewidujemy udział przedstawicieli MZ, NFZ
  
 Room 2. Sesja European Federation of Psychiatric Trainees (EFPT)
  
16.00 - 16.20Przerwa/Break
  
16.20 - 17.10Sesje satelitarne/Satellite session
 Sesja satelitarna:
  
 Sesja satelitarna:
  
17.10 - 17.30Przerwa/Break
  
17.30 - 18.20Warsztaty/Workshops 2
 1. Czy potrzebne nam są benzodiazepiny? P. Bieńkowski, D. Wasilewski
 2. J. Bil: Architektura dla osób z zespołami otępiennymi.
 3. Nowe perspektywy terapii schizofrenii. Cz.2
 4. B. Łabuz-Roszak, P. Gorczyca: Rehabilitacja psychiatryczna i neurologiczna w psychogeriatrii.
 5. F. Rybakowski: Warsztat komisji ds autyzmu: Neurobiologia i farmakoterapia autyzmu.
 6. A. Rojewska-Nowak: Terapia tańcem i ruchem - Improwizacje Psychomotoryczne Tańca Wewnętrznego (IPTW©)
  
 English track: International session for medical students and young doctors.
Combining scientific research and clinical work in psychiatry. Prof. J. Thome (Germany)
  
18.20 - 18.30Przerwa/Break
  
18.30 - 19.20Warsztaty/Workshops 3
 1. Stymulatory VNS w leczeniu depresji - pierwsze doświadczenia. K. Kucia, T. Mędrala
 2. J. Bil, P. Gorczyca: Architektura neuromorficzna - Kreowanie terapeutycznego środowiska szpitali psychiatrycznych
 3. Warsztat: M. Janas-Kozik, A. Czernikiewicz: Mania
 4. M. Feldman: Zapomniane, lekceważone i nieznane a ważne choroby w praktyce psychiatrycznej
 5. I. Krupka-Matuszczyk: Agresja w wieku podeszłym - diagnozowanie i terapia
 6. Prezentacja prac doktorskich
  
 English track: International session for medical students and young doctors.
  
19.30 - 21.00Kolacja/Supper
  
 2016-12-10    Sobota / Saturday
8.30 - 10.00Sesje równoległe/Parallel sessions 12, 13 i 14
 Sala/Room 1. Seksualność seniorów
Moderacja: Prof. Zbigniew Lew-Starowicz, Dr Robert Kowalczyk, Dr hab. Michał Lew-Starowicz
Prof. Z. Lew-Starowicz: Zaburzenia seksualne w starszym wieku
Dr R. Kowalczyk: Miłość i seks w wieku dojrzałym
Dr hab. Michał Lew-Starowicz: Aktywność seksualna a długowieczność
  
 Sala/Room 2. Ustawa o zawodzie lekarza - o czym nie pamiętają psychiatrzy.
Moderacja: Robert Pudlo
  
 Sala/Room 3. English track: International session for medical students and young doctors.
  
10.00 - 10.20Przerwa/Break
  
10.20 - 11.50Sesje równoległe/Parallel sessions 15 i 16
 Sala/Room 1. Dieta seniora
 Moderacja: Prof. Irena Krupka-Matuszczyk, Prof. Jerzy Samochowiec
Prof. J. Vetulani: Przez żołądek do mózgu i vice versa. Oś mózg-trzewia
Dr hab. H. Karakuła-Juchnowicz: Eliksir doktora Fausta - możliwości neuroprotekcji mózgu
Dr hab. L. Ostrowska: Czy należy odchudzać ludzi w podeszłym wieku?
  
 Sala/Room 2. English track: International session for medical students and young doctors.
  
11.50 - 12.30Zakończenie i podsumowanie Kongresu / End of the Congress
  
12.30 - 14.00Otwarte Zebranie Oddziału Śląskiego Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego

 

 

 

Piśmiennictwo
Reklama
(5)
Komentarze