Zaloguj
Reklama

Projekt: Aktywna niepełnosprawna

Autorzy: lekarz Zofia Pelc
Projekt: Aktywna niepełnosprawna
Fot. Pantherstock
(0)

Do 30 stycznia 2004 niepełnosprawne kobiety z terenu Trójmiasta i okolic, które są aktywne społecznie, działają w swoim środowisku lokalnym i chciałyby podjąć działania na rzecz rozwoju inicjatyw obywatelskich skierowanych w szczególności do osób niepełnosprawnych, mogą zgłaszać się do projektu Aktywna Niepełnosprawna.

Projekt jest finansowany z Programu Wspierania Polskich Organizacji, Inicjatyw i Grup Kobiecych "Fundusz dla Kobiet". Projekt składa się z trzech etapów:
1. specjalistyczne szkolenia z zakresu wdrażana projektów dla aktywnych niepełnosprawnych kobiet.
2. tworzenie oraz wdrażanie własnych projektów kobiet niepełnosprawnych w ich środowisku lokalnym
3. seminarium "Aktywna Niepełnosprawna", podczas którego uczestniczki będą miały okazję do wymiany doświadczeń i oceny własnych projektów oraz otrzymają certyfikaty udziału w projekcie.

Udział w szkoleniach jest bezpłatny. Do udziału w Projekcie poszukiwane są niepełnosprawne kobiety z terenu Trójmiasta i okolic, które są aktywne społecznie, działają w swoim środowisku lokalnym i chciałyby podjąć działania na rzecz rozwoju inicjatyw obywatelskich skierowanych w szczególności do osób niepełnosprawnych. Kandydatki na uczestniczki projektu powinny wykazać się:

aktywnością społeczną;
znajomością problemów środowiska lokalnego;
motywacją do działania na rzecz rozwoju inicjatyw obywatelskich;
chęcią podnoszenia swoich kwalifikacji;
umiejętnościami komunikacyjnymi
gotowością do dostosowania się do harmonogramu szkoleń

Osoby zainteresowane proszone są o przesłanie CV oraz listu motywacyjnego do koordynatora projektu - Federacja Organizacji Pozarządowych (adres: FOP, ul. Pomorska 39/41, Gdynia; tel. 058 620 94 77; e-mail: [email protected], [email protected]).
Termin zgłoszeń - 30 stycznia 2004 (decyduje termin dotarcia do adresata). Pierwszy etap selekcji kandydatek odbędzie się na podstawie zgłoszeń. Wybrane kandydatki zostaną zaproszone na indywidualne rozmowy kwalifikacyjne, które odbędą się w dniach 3-4 lutego 2004. Szczegółowe informacje o Projekcie znajdują się na stronie www.fop.razem.pl.

Piśmiennictwo

Źródło tekstu:

  • Portal Organizacji Pozarządowych ngo.pl

Adres www źródła:


Reklama
(0)
Komentarze