Zaloguj
Reklama

Przedłużona ekspozycja a w terapii PTSD nastolatków - Kelly R. Chrestman, Eva Gilboa-Schechtman

Autorzy: Dr n. med. Krzysztof Krysta
Klinika Psychiatrii i Psychoterapii, Katowice
Książka i okulary
Fot. medforum
Książka i okulary
(5)

Książka kierowana jest do osób zajmujących się psychoterapią i jej treść opata jest o zasady pracy metodą przedłużonej ekspozycji. Wykorzystane są tu doświadczenia, które wcześniej były stosowane w terapii osób dorosłymi, a teraz zaadaptowane są dla młodzieży.

Reklama

Autorzy przypominają kryteria zespołu stresu pourazowego wg DSM IV, przytaczają dane dotyczące skuteczności terapii poznawczczo-behawioralnej w leczeniu PTSD, ze szczególnym uwzględnieniem danych dotyczących młodzieży. Opisują także model przedłużonej ekspozycji w leczeniu PTSD, a także korzyści i ryzyko z tym związane. Przedstawiają także terapie alternatywne oraz metody farmakoterapii PTSD.

Opisują strukturę programu i jego poszczególne fazy. Przedstawiają także wskazówki dotyczące pracy z młodzieżą oraz wskazują na rolę rodziców w przebiegu terapii. W kolejnych rozdziałach opisane są szczegółowe etapy procesu terapeutycznego, która składa się z poszczególnych modułów, w których pacjentowi wyznacza się kolejne zadania, których przezywanie oceniane jest przy pomocy opracowanej przez autorów skali stresu. Wyniki zadań są omawiane z pacjentem, uzupełniane psychoedukcją, uzupełnione wyznaczaniem zadań domowych.

Przez cały czas trwania terapii uwzględniane też jest zaangażowanie rodziców. Dużo uwagi poświęcono też zapobieganiu nawrotów. Aneksy zawierają materiały dla pacjentów i rodziców, a także opowieści pacjentów, którzy przebyli terapię.

Książka "Przedłużona ekspozycja a w terapii PTSD nastolatków" jest bardzo ważnym podręcznikiem terapii, szczególnie dlatego, że porusza temat psychoterapii nastolatków dotkniętych zaburzeniem PTSD. Powinna ona być obowiązkowa lekturą dla psychiatrów, psychologów i innych terapeutów zajmujących sie terapią młodzieży. Jest też cenną pozycją, która powinna być polecana terapeutom pracującym z osobami dorosłymi. Metody pracy opisane w książce mogą być bardzo istotnym uzupełnieniem metod terapeutycznych używanych dotychczas w naszym kraju.

Reklama
(5)
Komentarze