Zaloguj
Reklama

Przemoc domowa - PARPA zaprasza do współpracy

Autorzy: lekarz Zofia Pelc
Przemoc domowa - PARPA zaprasza do współpracy
Fot. Panthermedia
(0)

PARPA zaprasza wszystkie organizacje pozarządowe do współpracy w ramach programu "Doskonalenie metod pracy interwencyjno-korekcyjnej ze sprawcami przemocy domowej".

Program ma na celu zebranie informacji o podejmowanych w Polsce działaniach w stosunku do sprawców przemocy, zwiększenie wiedzy na temat form i metod pracy z osobami stosującymi przemoc wobec najbliższych oraz upowszechnienie informacji o placówkach, które takie programy oferują.

Od września 2003 roku PARPA będzie udzielała dotacji na zadania merytoryczne dotyczące prowadzenia zajęć edukacyjnych, korekcyjnych i psychoterapeutycznych służących redukowaniu zachowań agresywnych wobec członków rodziny, zwiększaniu samokontroli nad zachowaniem sprawców przemocy, zmianie sposobu rozwiązywania sytuacji konfliktowych, rozwijaniu umiejętności komunikowania się sprawcy z jego najbliższymi etc.
Program zgłoszony do PARPA może dotyczyć całościowego modelu pracy z rodziną doznającą przemocy, uwzględniającego potrzeby ofiar (dorosłych i dzieci) oraz niezbędne działania wobec sprawców przemocy domowej. Zawarty w ofercie projekt pracy ze sprawcami przemocy może być realizowany w trybie grupowym lub w połączeniu z zajęciami indywidualnymi i powinien obejmować okres 1.09.-30.11.2003.
Przy ocenie programu będą brane pod uwagę: sposób rekrutacji uczestników programu, formy działania, liczba osób objętych działaniem, efekty pracy.

Podmioty ubiegające się o dotację zobowiązane są do złożenia:
– wniosku o dotację na formularzu PARPA (opis działalności placówki, kwalifikacje kadry, założenia do programu, ewaluacja)
– statutu organizacji i aktualnego wyciągu z krajowego rejestru sądowego
– opisu pracy z przykładowymi scenariuszami zajęć
Dokumenty należy przesłać do 10 sierpnia na adres:
PARPA, ul. Szańcowa 25, 01-458 Warszawa (z dopiskiem "Rodzina i młodzież")
Decyzje o przyznaniu dotacji zapadną do 15 sierpnia.
Dodatkowe informacje można uzyskać pod telefonem:
022 53-20-357 lub 022 53-20-349.

Piśmiennictwo

Źródło tekstu:

  • PARPA

Adres www źródła:


Reklama
(0)
Komentarze