Zaloguj
Reklama

Psychologiczne podłoże lęku

Mężczyzna odczuwający lęk i strach
Fot. medforum
Mężczyzna odczuwający lęk i strach
(2)

Podwaliny pod dzisiejszą wiedzę na temat lęku zawdzięczamy badaniom psychoanalitycznym Zygmunta Freuda. Każda z teorii psychologicznych tłumaczy powstawanie lęku w różny sposób, jednak wszystkie zgodne są co do tego, że lęk jest wrodzony i dotyczy każdego człowieka.

Reklama

Prekursorem dzisiejszej wiedzy o lęku jest Zygmunt Freud i jego psychoanalityczne badania. Różne teorie, w różny sposób mówią o lęku, jednak wszystkie są zgodne w tym, że lęk jest tendencją wrodzoną i dotyka każdego człowieka, natomiast sposób jego przeżywania, zależny jest od cech osobniczych.

Teorie psychoanalityczne, u podłoża lęku umiejscawiają konflikty pomiędzy dążeniami czy też popędami a normami przyjętymi w danej grupie. Teorie behawioralne wiążą powstawanie lęku z warunkowaniem, na zasadzie bodźca i reakcji. Teorie poznawcze natomiast, odnoszą powstawanie uczucia lęku do błędnych interpretacji, które wyuczone zostały przez osobnika w toku jego rozwoju.[1]

Piśmiennictwo

Źródło tekstu:

  • [1] „Zaburzenia lękowe” M. Matuszczyk [w:] „Psychiatria. Podręcznik dla studentów pielęgniarstwa” pod red. I. Krupki-Matuszczyk, M. Matuszczyka, Katowice 2007

Reklama
(2)
Komentarze