Zaloguj
Reklama

"Psychosomatyka - czyli między ciałem a duszą". XI Konferencja Naukowo-Szkoleniowa z cyklu Postępy w Neurologii i Psychiatrii

Autorzy: Damian Kowalczyk
Fot. ojoimages
(0)

Dnia 26 marca 2009 w Budynkach Teorii Medycyny w Katowicach, odbyła się XI Konferencja Naukowo-Szkoleniowa z cyklu Postępy w Neurologii i Psychiatrii „Psychosomatyka - czyli między ciałem a duszą”. Głównym celem tegorocznego spotkania ponad 170 psychiatrów było zaprezentowanie najnowszych informacji dotyczących postępowania z osobami cierpiącymi na zaburzenia psychosomatyczne. Poruszana problematyka dotyczyła również aspektów związanych z wiekiem pacjenta oraz diagnozą.

Reklama

Pierwszą sesję naukową poprowadziła prof. Irena Krupka-Matuszczyk, która wygłosiła wykład na temat „Zaburzenia psychosomatyczne jako problem medyczny”, w którym przedstawiła genezę psychosomatyki jako zaburzeń, obejmujących wszystkie choroby somatyczne, do których powstawania, utrzymywania się i przebiegu częściowo przyczyniają się czynniki psychiczne.

Następny wykład „Związek depresji z chorobami somatycznymi” przedstawiła dr hab. Dominika Dudek, w którym przedstawiła jak czynniki psychologiczne takie jak osobowość, zachowanie czy emocje mogą wpływać na reakcje organizmu i modyfikować ryzyko wystąpienia różnorakich schorzeń somatycznych.

Kolejna cześć konferencji dotyczyła „Zaburzeń psychosomatycznych w wieku podeszłym”, którą poprowadził dr hab.n.med. Tadeusz Parnowski. W swoim referacie prelegent skupił się na wykazaniu zależności występowania chorób psychosomatycznych ze względu na wiek oraz odróżniania objawów psychopatologicznych od agrawacji objawów istniejącej choroby somatycznej.

Dr n.med. Marek Krzystanek wygłosił wykład na temat „Zaburzenia psychosomatyczne w schizofrenii”, który dotykał kwestii częstszego występowania niektórych schorzeń somatycznych u pacjentów cierpiących na zaburzenia schizofreniczne w porównaniu z populacją ogólną. Pacjenci chorujący na schizofrenię częściej umierają z powodu chorób serca, układu oddechowego, powikłań cukrzycy typu II i schorzeń infekcyjnych oraz cierpią z powodu skutków schorzeń somatycznych, a zarazem nieregularnie stosują leki służące ich leczeniu.

Wykład „Interakcje i działania niepożądane terapii lekami psychotropowymi w chorobach somatycznych” wygłosił prof. dr hab. n.med. Bogusław Okopień, który skoncentrował się na udowodnieniu prawdziwości hipotezy, iż choroby somatyczne to często narastająca niewydolność narządów metabolizujących i wydzielających leki. W takich przypadkach standardowe procedury farmakokinetyczne leków psychotropowych będą w indywidualnych sytuacjach zupełnie różne i ważne jest, aby lekarz brał ten czynnik pod uwagę przepisując leki pacjentowi.

Ostatnią sesję pod tytułem „Zaburzenia psychosomatyczne w psychiatrii rozwojowej”, poprowadziła dr hab. n.med. Małgorzata Janas-Kozik, która dotyczyła m.in. trudności w rozpoznawaniu zaburzeń somatycznych u dzieci i młodzieży z powodu konieczności utrzymywania się objawów przez dwa lata (wymóg kryterialny) oraz wykazania czynników rodzinnych predysponujących do wystąpienia tej grupy chorób (chłód uczuciowy, słaba ekspresja emocji, nadmierne skoncentrowanie uwagi osób ważnych dla dziecka na jego skargach somatycznych).

Organizatorem i pomysłodawcą Konferencji Naukowo-Szkoleniowa z cyklu Postępy w Neurologii i Psychiatrii była firma Medforum, wydawca portali o tematyce medycznej.

Piśmiennictwo

Źródło tekstu:

  • własne

Kategorie ICD:


Reklama
(0)
Komentarze