Zaloguj
Reklama

Psychoza szałowo - posępnicza czy zaburzenia dwubiegunowe? Jak rozpoznawać? Jak leczyć?

Psychoza szałowo - posępnicza czy zaburzenia dwubiegunowe? Jak rozpoznawać? Jak leczyć?
Fot. Shutterstock
(3)

Są jeszcze wolne miejsca dla uczestników konferencji. Zapraszamy do zapoznania się z programem.

Reklama

PROGRAM KONFERENCJI 
pt. „ Psychoza szałowo - posępnicza czy zaburzenia dwubiegunowe?
Jak rozpoznawać? Jak leczyć?”

Hotel Sofitel Victoria Warszawa, 13.04.2007

13.04.2007 

8.00-9.00                     Rejestracja Uczestników

Poranna kawa 

9.00-11.00                   Sesja poranna
CHAD: Rys historyczny, epidemiologia, patomechanizmy
Ocena stanu psychicznego

11.00-11.15                 Przerwa kawowa

11.15-13.35                 Sesja południowa
Farmakoterapia: Depresje, stany mieszane, profilaktyka, lekooporność 

13.35- 14.30                Obiad 

14.30-17.00                Sesja popołudniowa: 
Leczenie pozafarmakologiczne:
Psychoterapia, psychoedukacja
CHAD, a twórczość

17.00                          Zakończenie konferencji

Szczegóły: https://www.psychiatria.pl/kalendarz/wydarzenie,3247

Piśmiennictwo
Reklama
(3)
Komentarze