Zaloguj
Reklama

Risperidon - wpływ werapamilu na jego farmakodynamikę i farmakokinetykę

Risperidon - wpływ werapamilu na jego farmakodynamikę i farmakokinetykę
Fot. panthermedia
(0)

W porównaniu do placebo werapamil znacząco zwiększa szczytowe stężenie risperidonu w surowicy: 1,8 razy, a obszar pod krzywą wykresu stężenia w surowicy(AUC) w czasie od 0-24 godzin o 2 razy, jednakże nie ulegał zmianie czas eliminacji.

Reklama


Jednakże AUC od 0-4 godzin i od 0-8 godzin dla stężenia prolaktyny nie były zwiększone pomimo zmian w farmakokinetyce. W badaniu tym autorzy udowodnili, że bio-dostepność risperidonu została zwiększona przez podanie werapamilu, sugeruje to udział p-glikoproteiny w farmakokinetyce risperidonu In vivo.

Piśmiennictwo

Źródło tekstu:

  • Clin Pharmacol Ther. 2005 Jul;78(1):43-51

Kategorie ICD:

Kategorie ATC:


Reklama
(0)
Komentarze