Zaloguj
Reklama

Rok szkolny 2004/2005 – zajęcia w Stowarzyszeniu OPTA

Autorzy: lekarz Zofia Pelc
Rok szkolny 2004/2005 – zajęcia w Stowarzyszeniu OPTA
Fot. ojoimages
(5)

Zespół dziecięcy Stowarzyszenia OPTA w roku szkolnym 2004/2005 po raz kolejny organizuje zajęcia terapeutyczne i edukacyjne dla dzieci w wieku 6 – 10 lat. Stowarzyszenie chce pomóc dzieciom z rodzin, w których występuje problem alkoholowy lub dochodzi do stosowania przemocy, zaniedbywania, czy rozpadu małżeństwa. Planuje również pracę z dziećmi, które nie radzą sobie w nauce szkolnej lub w kontaktach z rówieśnikami – są wycofane, nieśmiałe, niespokojne.

Cel zajęć:
(1) Pomóc dziecku zbliżyć się do rówieśników i dorosłych
(2) Pomóc dziecku w zrozumieniu zasad współpracy i rozwiązywania konfliktów
(3) Pomóc dziecku w jego kłopotach, zmniejszyć jego napięcie i niepokój
(4) Nauczenie pozytywnego postrzegania siebie, własnego życia i otaczającego świata

Dziecko w bezpiecznym, przyjaznym otoczeniu będzie mogło poradzić sobie ze swoimi kłopotami. Grupy będą małe, utworzone dla dzieci w podobnym wieku i doświadczających podobnych trudności. Ponieważ trwalsze efekty przynoszą działania skierowane do całej rodziny, równolegle organizowane będą spotkania edukacyjne dla rodziców, które pomogą im lepiej rozumieć swoje dziecko, nabrać pewności siebie w roli rodzica, zrozumieć przyczyny kłopotów dziecka, nauczyć się udzielania dziecku pomocy i wsparcia. Organizowane będą również zajęcia dla całych rodzin.

Stowarzyszenie już teraz zaprasza na konsultacje przed rozpoczęciem zajęć.
Zgłoszenia telefoniczne: 022 424 09 89.

Stowarzyszenie OPTA
ul. Hoża 50/61
00-682 Warszawa,
[email protected]

Piśmiennictwo

Źródło tekstu:

  • Stowarzyszenie OPTA

Adres www źródła:


Reklama
(5)
Komentarze