Zaloguj
Reklama

Rokowania w chorobie dwubiegunowej

Rokowania w chorobie dwubiegunowej
Fot. Shutterstock
(3)

Objawy podprogowe są zapowiedzią niekorzystnego wyniku w cyklofrenii.

Reklama

Do niedawno brakowało danych odnośnie wpływu podprogowych objawów manii w fazie depresji (i na odwrót) na wynik choroby. S. Dodd z Uniwersytetu w Melbourne i współpracownicy przeprowadzili niedawno badania z udziałem kilkuset osób z I typem cyklofrenii lub z zaburzeniem schizoafektywnym.

Zgodnie z publikacją w internetowym wydaniu czasopisma "Journal of Affective Disorders" objawy podprogowe stanu przeciwnego do aktualnie pełnoobjawowego okazały się obniżać wynik choroby. Rokowania są szczególnie niepomyślne w przypadku występujących jednocześnie kilku podprogowych objawów hipomanii lub łagodnej depresji.

Piśmiennictwo

Źródło tekstu:

  • Journal of Affective Disorders 10.1016/j.jad.2009.10.027

Adres www źródła:

Kategorie ICD:


Reklama
(3)
Komentarze