Zaloguj
Reklama

Rola ojca w patogenezie zaburzeń odzywiania u dziewcząt

Rola ojca w patogenezie zaburzeń odzywiania u dziewcząt
Fot. medforum
(0)

Z najnowszych badań wynika, że w porównaniu z innymi zaburzeniami
psychicznymi rola ojca jest szczególnie duża w przypadku anoreksji i
bulimii.

Reklama

Tracey D. Wade i współpracownicy przebadali niedawno przyczyny zaburzeń jedzenia u dziewcząt. Stwierdzono, że dziewczęta, których ojcowie stosowali nadmierny poziom kontroli, były obarczone podwyższonym ryzykiem anoreksji, natomiast te, którymi opiekowano się w niedostatecznym stopniu, częściej niż inne chorowały na anoreksję i bulimię.
Czynnikiem ryzyka bulimii okazały się także nadmierne oczekiwania rodziców. Ogólnie rzecz biorąc znaczenie ojców jest szczególnie wysokie w przypadku zaburzeń jedzenia.

Piśmiennictwo

Recenzenci:

  • Jacek Przybyło

Źródło tekstu:

  • Reuters Health

Adres www źródła:


Reklama
(0)
Komentarze