Zaloguj
Reklama

Rola psychoterapii w leczeniu choroby dwubiegunowej

Rola psychoterapii w leczeniu choroby dwubiegunowej
Fot. Pantherstock
(5)

Pacjenci leczący się na chorobę dwubiegunową mają większe szanse na poprawę, jeżeli otrzymują intensywna psychoterapię, zgodnie z opublikowanymi przez Archiwa Psychiatrii Ogólnej wynikami Programu Systematycznego Polepszenia Leczenia Choroby Dwubiegunowej (STEP-BD).

Reklama

Choroba dwubiegunowa dotyka około 2,6 procent Amerykanów każdego roku.
Wiadomo, że podawanie leków jest ważnym składnikiem leczenia tej
choroby. Nowe wyniki badań sugerują, że dodanie swoistej, celowanej
psychoterapii do farmakoterapii może pomóc w trwałej poprawie stanu
zdrowia - twierdzi dyrektor Narodowego Instytutu Zdrowia, dr Elias A.
Zerhouni. STEP-BD przystąpiła do porównania kilku typów psychoterapii i
sprecyzowania najbardziej efektywnych sposobów leczenia i ich
kombinacji. Dr David Miklowitz z Uniwersytetu Colorado i jego
współpracownicy zaangażowali 293 uczestników do testowania trzech typów
standaryzowanej, intensywnej, dziewięciomiesięcznej psychoterapii
porównanej do grupy kontrolnej, która otrzymywała składający się z
trzech sesji program psychoedukacyjny zwany opieką kolaboratywną. Po
upływie jednego roku 64 procent uczestników grup intensywnej
psychoterapii odczuło polepszenie, w porównaniu z 52 procentami
poddanych opiece kolaboratywnej. Intensywna psychoterapia, użyta jako
dodatkowe leczenie do podawania leków, może znacząco zwiększyć szanse
wyleczenia depresji i pozostania w zdrowiu przez dłuższy czas.

Piśmiennictwo

Recenzenci:

  • lek Jacek Przybyło

Źródło tekstu:

  • Archives of General Psychiatry.

Adres www źródła:


Reklama
(5)
Komentarze