Zaloguj
Reklama

Rozwój psychiczny dziecka – młodszy wiek szkolny

Autorzy: Wioleta Chodkowska
Źródło: Pediatria. Podręcznik dla studentów. Red. Krystyna Kubicka, Wanda Kawalec. Wydawnictwo Lekarskie PZWL. Warszawa
Rozwój psychiczny dziecka – młodszy wiek szkolny
Fot. ojoimages
(0)

Na rozwój psychiczny dziecka wpływają cechy ośrodkowego układu nerwowego, oddziaływanie środowiska oraz wychowanie i nauka.

Reklama

Dodatkowo dziecko samo kształtuje swój rozwój poprzez aktywność oraz przeżywane doświadczenia. Młodszy wiek szkolny przypada między 7. a 12. rokiem życia.

Beztroska zabawa ustępuje miejsca obowiązkom szkolnym oraz zdobywaniu podstawowej wiedzy o świecie. W tym czasie ma miejsce rozwój wrażeń, spostrzegawczości, uwagi i pamięci dowolnej.

Dziecko potrafi porównywać, abstrahować oraz uogólniać. Nabywane są umiejętności szeregowania, klasyfikowania oraz działań umysłowych takich jak proste obliczenia czy analiza i synteza.

Wraz ze znalezieniem się w nowej grupie dziecko zaczyna rozumieć zasady funkcjonowania w społeczeństwie oraz uczy się swojej roli i pełnionych funkcji. Następuje zmniejszenie autorytetu rodziców. Mamy do czynienia z tzw. „ja idealnym”. Między chłopcami i dziewczynkami istnieją znaczne sprzeczki związane z płcią.

W tym czasie różnicują się zainteresowania chłopców i dziewczyn. Dzieci dążą do zaspokojenia swoich potrzeb sukcesu, aprobaty czy więzi społecznej. Zaburzenia w rozwoju mogą być powodowane zbyt rygorystycznym, zbyt liberalnym lub niekonsekwentnym systemem wychowawczym w domu oraz niewłaściwymi metodami dydaktyczno-wychowawczymi w szkole.

Reklama
(0)
Komentarze