Zaloguj
Reklama

Rozwój psychiczny dziecka – młodszy wiek szkolny

Autorzy: Wioleta Chodkowska
Źródło: Pediatria. Podręcznik dla studentów. Red. Krystyna Kubicka, Wanda Kawalec. Wydawnictwo Lekarskie PZWL. Warszawa
Książki do szkoły
Fot. ojoimages
Książki do szkoły
(0)

Na rozwój psychiczny dziecka wpływają cechy ośrodkowego układu nerwowego, oddziaływanie środowiska oraz wychowanie i nauka.

Reklama

Dodatkowo dziecko samo kształtuje swój rozwój poprzez aktywność oraz przeżywane doświadczenia. Młodszy wiek szkolny przypada między 7. a 12. rokiem życia.

Beztroska zabawa ustępuje miejsca obowiązkom szkolnym oraz zdobywaniu podstawowej wiedzy o świecie. W tym czasie ma miejsce rozwój wrażeń, spostrzegawczości, uwagi i pamięci dowolnej.

Dziecko potrafi porównywać, abstrahować oraz uogólniać. Nabywane są umiejętności szeregowania, klasyfikowania oraz działań umysłowych takich jak proste obliczenia czy analiza i synteza.

Wraz ze znalezieniem się w nowej grupie dziecko zaczyna rozumieć zasady funkcjonowania w społeczeństwie oraz uczy się swojej roli i pełnionych funkcji. Następuje zmniejszenie autorytetu rodziców. Mamy do czynienia z tzw. „ja idealnym”. Między chłopcami i dziewczynkami istnieją znaczne sprzeczki związane z płcią.

W tym czasie różnicują się zainteresowania chłopców i dziewczyn. Dzieci dążą do zaspokojenia swoich potrzeb sukcesu, aprobaty czy więzi społecznej. Zaburzenia w rozwoju mogą być powodowane zbyt rygorystycznym, zbyt liberalnym lub niekonsekwentnym systemem wychowawczym w domu oraz niewłaściwymi metodami dydaktyczno-wychowawczymi w szkole.

Reklama
(0)
Komentarze