Zaloguj
Reklama

Rozwój psychiczny dziecka – okres dorastania

Autorzy: Wioleta Chodkowska
Źródło: Pediatria. Podręcznik dla studentów. Red. K. Kubicka, W. Kawalec. Wydawnictwo Lekarskie PZWL. Warszawa
Konflikt w szkole
Fot. ojoimages
Konflikt w szkole
(0)

Wiek 12-18 lat stanowi wiek przejściowy między dzieciństwem a dorosłością. Stanowi on bardzo trudny okres dojrzewania oraz burzy i naporu.

Reklama

Cechą charakterystyczną tego etapu są duże zmiany fizyczne i psychiczne. Następuje dojrzewanie zarówno psychiczne, umysłowe jak i emocjonalne oraz duchowe.

Kreowanie własnej tożsamości następuje poprzez integrację różnych aspektów osobowości, wiedzy, relacji „Ja” ze światem oraz autonomię sądów moralnych, norm i ocen. Dorastanie umożliwia świadome wpływanie na rzeczywistość i kreowanie swojego własnego rozwoju. W zachowaniu wobec dorosłych występuje przekora i bunt.

Następuje kryzys dotychczasowych autorytetów. Cechy charakterystyczne dla tego okresu to intensywny rozwój intelektualny, rozwój zainteresowań i wyobraźni, wzmożona wrażliwość emocjonalna oraz tendencja do nadmiernego krytycyzmu. Nasila się potrzeba przynależności do grupy rówieśniczej, która na tym etapie narzuca normy postępowania. Rodzą się przyjaźnie i powstają pary. Młodzi wykazują potrzebę samodzielności, dobrej samooceny oraz samorealizacji.

Rodzice i wychowawcy powinni ograniczać bezpośrednie zakazy i nakazy na rzecz kształtowania u dziecka odpowiedzialności za własne czyny. Konieczne jest okazywanie cierpliwości, zrozumienia oraz wsparcia. Dziecko musi mieć zapewnione warunki psychicznego bezpieczeństwa.

Reklama
(0)
Komentarze